באנר עליון של מדריך לדעת יותר לעומק

אחרי הפסיכולוגיה נשארת הכלכלה

ירידת מחיר הנפט והחשש ממשבר חמור ברוסיה מביאים לעלייה בתנודתיות ובאי הוודאות בשווקים. עם זאת, מבחינה כלכלית, לירידת מחיר הנפט ישנן גם השפעות חיוביות חזקות דרך ירידה בהוצאות הצרכנים על דלק ובעלויות הפירמות על חומרי גלם. מהי ההשפעה של ירידת מחיר הנפט על השוק בישראל?

תמונה של המאמר: אחרי הפסיכולוגיה נשארת הכלכלהמחירי הנפט יורדים בחדות כבר מספר שבועות וזאת בעיקר בשל משחק פוקר גיאו-פוליטי בין מדינות אופ"ק וארה"ב. ארה"ב מעוניינת להשתמש במחיר הנפט הנמוך על מנת להגביר את הלחץ על רוסיה וסעודיה, כדי לבחון את יציבות סקטור האנרגיה האמריקאי.
הירידה במחירי הנפט מגבירה את החששות שרוסיה תגיע לפשיטת רגל וזאת מכיוון שמעל ל-60% מהכנסות הממשלה מגיעות מתקבולי הנפט. כתוצאה מכך, נרשם פיחות חד ברובל אשר הביא את הבנק המרכזי ברוסיה להעלות את הריבית במפתיע מ-10.5% ל-17%. צעד זה הגביר עוד יותר את חוסר האמון במטבע. בנוסף, כאשר מחיר הנפט ירד אל מתחת ל-60 דולר לחבית התגבר חוסר הודאות באשר ליציבות חברות האנרגיה האמריקאיות.

בין פסיכולוגיה לכלכלה
כמו בכל משבר שחווינו בעבר, גם הפעם המימד הפסיכולוגי מצליח לזרוע פחד בקרב המשקיעים וזאת הסיבה לתנודתיות הגבוהה שנרשמת בימים האחרונים בשווקים מסביב לעולם. החשש המרכזי הוא מתרחיש פשיטת רגל של רוסיה, אשר עלול להוביל לפגיעה בשוקי המניות ובבנקים החשופים לחוב הרוסי. גם בישראל, היחלשות הרובל הרוסי העלתה חששות באשר ליציבותן של חברות מקומיות הפועלות ברוסיה.
מבחינה כלכלית, לירידת מחיר הנפט ישנן דווקא השפעות חיוביות חזקות דרך ירידה בהוצאות הצרכנים על דלק ובעלויות הפירמות על חומרי גלם. השיפור הכלכלי בעולם, הריבית הנמוכה והתמחור הנוח (ברמה האבסולוטית וביחס לאפיקי השקעה האחרים) צפויים להמשיך לתמוך בשוקי המניות בישראל ובעולם.
ראוי לציין עוד, כי בטווח הקצר קשה לדעת מה יקרה למחיר הנפט, אולם בטווח הבינוני-ארוך הצפי הוא שהמחיר הנפט יבצע תיקון, מאחר וברמות המחירים הנוכחיות היצרניות פשוט מפסידות. לראיה, כבר בסוף השבוע האחרון ראינו התאוששות מסוימת במחיר הנפט, אשר הורידה את מפלס החששות של המשקיעים והביאה לעליות שערים בשוק המניות האמריקאי.


ומה קורה בישראל?
בשוק אג"ח החברות בישראל קיימות כאלה שנפגעות מהמתרחש ברוסיה, בעיקר אגרות החוב של קבוצות הפועלות ברוסיה וחשופות לכלכלה במדינה. יחד עם זאת, יכולת החזר החוב של קבוצות אלו עדיין מוערכת כגבוהה, לפחות בשנים הקרובות. מנגד, יש חברות שאינן קשורות למתרחש ורמת הסיכון שלהן לא בהכרח עלתה, שחוו גם הן ירידות חדות ללא בסיס כלכלי ממשי.
 

תמונה של המאמר: אחרי הפסיכולוגיה נשארת הכלכלה
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
 
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.