בואו להכיר את הדור הבא של החיסכון עם פסגות גמל להשקעה. לפרטים נוספים
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת לתכנן את העתיד

איך להוציא יותר מהחסכונות שלנו?

במהלך חיינו אנו צוברים לרוב נכסים במסגרות שונות. כיצד ניישם אסטרטגיה כוללת שתשלב בין החסכונות הנזילים והחסכונות לטווח ארוך? ואילו גורמים יש לקחת בחשבון במדיניות ההשקעה של מכשירי החיסכון השונים?

תמונה של המאמר: איך להוציא יותר מהחסכונות שלנו?


במהלך חיינו הבוגרים אנו נוטים לצבור נכסים במסגרות שונות: קופות גמל וקרנות פנסיה שבהן הופקדו אחת לחודש כספים ממשכורתנו, תוכניות חיסכון שהפרשנו אליהן בהוראות קבע, קרנות נאמנות ותעודות סל שבהן השקענו, ואולי גם דירה שנמצאת בבעלותנו.

יחד עם זאת, לרוב איננו מבצעים מעקב שוטף ורציף הבוחן את כלל הנכסים שברשותנו כמכלול אחד. במרבית המקרים, הנכסים שלנו מוחזקים או מנוהלים על ידי גורמים שונים שאינם מתקשרים זה עם זה, ולעתים תכופות אינם מודעים לנכסים אחרים ולהתחייבויות שיש לנו. לא מדובר במקרה נדיר בו לחוסך ישראלי יש שני חשבונות בנק, שלוש קופות גמל, קרן השתלמות וקרן פנסיה.

לכן, במידה ואינכם מרכזים בעצמכם את כל המידע בגין אותם נכסים והתחייבויות שברשותכם, או מסמיכים גורם מקצועי שיבצע זאת עבורכם, אתם מסתכנים בקבלת החלטות חשובות על בסיס מידע חלקי בלבד.

ככל שחולפות השנים וגילנו עולה, הרציונל הכלכלי דורש מאיתנו למזער את רמת הסיכונים בחסכונותינו, אולם יישום מדיניות זו היא משימה קשה מאחר ונכסינו פזורים במקומות שונים בין מספר רב של מכשירי חיסכון. פיזור זה מקשה עלינו לקבוע את רמת הסיכון הכוללת בתיק הנכסים שלנו והאם היא תואמת לצרכים הנוכחיים והעתידיים שלנו.

חשוב לזכור שבסופו של דבר גם חלק מהחיסכון הפיננסי המצוי ברשותנו יתווסף לחיסכון הפנסיוני שיצבר לאורך השנים וישמש אותנו בגיל הפרישה. אותו חיסכון פנסיוני מהווה כיום חלק אינהרנטי ממפת הנכסים הכוללת שלנו, כמובן יחד עם תיק ההשקעות הפיננסי. לפיכך, לא משנה מאיזו זווית ומאיזו נקודת זמן נבחן את פני הדברים, אנו חייבים להתייחס לכלל נכסינו וחסכונותינו במקשה אחת. באופן מעשי, עלינו לאסוף ולרכז את כל המידע הרלוונטי אודות הנכסים וההתחייבויות, לבצע בגינם מעקב שוטף ולקבל החלטות שיהלמו את מכלול הנכסים והצרכים גם יחד.

מיסוי - מילה קטנה עם משמעות אדירה

בעולם ההשקעות, נמצא לרוב המשקיע בצד המשלם והמדינה בצד הנהנה. אך ישנם גם מקרים שבהם התמונה הפוכה. הנפוץ שבהם הינו החיסכון הפנסיוני. מדינת ישראל רואה חשיבות רבה בחיסכון פנסיוני לטווח ארוך ולכן קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים נהנים מהטבות מס ייחודיות לחוסך, בין אם הוא שכיר או עצמאי. הרציונל הכלכלי בהטבות אלו הוא לעודד את הציבור הישראלי להשקיע לטווח ארוך ולצבור כספים שניתן יהיה למשוך בעת הפרישה לגמלאות.

מכשיר חיסכון נוסף שזוכה להטבות מס ייחודיות הוא קרן ההשתלמות. בשונה ממכשירי החיסכון הפנסיוניים, שבהם לרוב זכאי העמית לקבלת קצבה חודשית או סכום הוני נזיל רק בהגיעו לגמלאות, קרן השתלמות מאפשרת שימוש בכספים למטרות שונות כבר לאחר שש שנות ותק בלבד.

חשוב לציין שמדובר במכשיר שייעודו אינו לגיל פרישה ונהנה מהטבות מיסוי, בניגוד לשאר מכשירי ההשקעה, דוגמת פיקדונות, קרנות נאמנות ותוכניות חיסכון החייבות במס. כיום, מדובר בחיסכון הוני, הנהנה מהטבות מס.
עולה השאלה כיצד ניתן לנצל את הטבות המיסוי באפיקי החיסכון הפנסיוני על מנת להפחית את נטל המס בתיק ההשקעות הפיננסי. ובכן, הפיתרון לכך הוא ניהול תיק ההשקעות כחלק מראיה הוליסטית לכלל נכסי המשקיע.

להמחשת אופן הביצוע נציג את הדוגמא הבאה: לחוסך תיק השקעות פיננסי בסך 100,000 שקלים וסכום דומה נזקף לזכותו במסגרת קרן ההשתלמות שלו. על פי רוב, הציבור הישראלי מחזיק בקופות גמל וקרנות השתלמות במסלול כללי. כלומר, מסלול שבו למנהל ההשקעות יש גמישות במדיניות ההשקעות בהתאם למגבלות בתקנון. אולם, ברוב המקרים יעמוד שיעור החשיפה של הקופה למניות בין 20% ל- 35%. מכאן נניח שגם קרן ההשתלמות של אותו חוסך מחזיקה בסדר גודל דומה מנכסיה במניות.

מאחר והחוסך בוחן את ביצועי תיק ההשקעות והחיסכון הפנסיוני בנפרד, הוא בוחר להכניס רכיב סיכון לתיק ההשקעות על מנת לנסות להגדיל את התשואה, אולם ראייה כוללת של נכסיו הייתה עשויה להניע אותו לתוצאה מיסויית טובה יותר - הגדלת הרכיב המנייתי בקרן ההשתלמות באמצעות מעבר למסלול בעל חשיפה מנייתית גבוהה יותר על חשבון הפחתת אותו רכיב בתיק ההשקעות. נדגיש כי המעבר בין מסלולים בקרן השתלמות אינו מהווה משיכה על פי חוק ולפיכך, לא פוגע כלל בוותק ובזכויותיו של העמית.

לפיכך, המסקנה המתבקשת היא שבבואנו להשקיע במניה או לחילופין בקרן נאמנות מנייתית עלינו לבחון תחילה האם התוצאה המיסויית של צעד זה הינה מתאימה ביחס לכלל הנכסים שברשותנו, כולל החיסכון הפנסיוני.

עזרה מקצועית לטובת הראייה הכוללת

אין ספק ששילוב בין החיסכון הפיננסי לפנסיוני הוא משימה לא פשוטה. מסיבה זו, עבור מרבית הציבור עולה הצורך להסתייע בגורם מקצועי שעמו הם נמצאים בקשר רציף, ושמכיר את צרכיהם השונים. רוב הלקוחות הישראליים חושפים את מצבם הכספי בפני יועצי ההשקעות והיועצים הפנסיונים בסניף הבנק בו הם מנהלים את חשבונם, או לסוכן הביטוח האישי שלהם.

תפקידם של היועצים והסוכנים הוא להתאים ללקוח את מכשירי החיסכון בהתאם לצרכיו ואופיו, תוך בחינת התמונה הכוללת של הלקוח: ההוצאות וההתחייבות העתידות שלו, כמו גם כלל נכסיו - מהדירה שבבעלותו ועד החסכונות הפיננסיים והפנסיונים שלו.


 
תמונה של המאמר: איך להוציא יותר מהחסכונות שלנו?

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.