בואו להכיר את הדור הבא של החיסכון עם פסגות גמל להשקעה. לפרטים נוספים
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

איך ליהנות מריבית אטרקטיבית בהלוואות?

רוב הציבור אינו מודע לכך שאחד ממקורות האשראי הזולים במשק נמצא דווקא במכשיר החיסכון שרובנו מחזיקים: קופת הגמל וקרן ההשתלמות.

תמונה של המאמר: איך ליהנות מריבית אטרקטיבית בהלוואות?


לרובנו, הצורך באשראי הוא חיוני ומהווה כלי מרכזי להרחבת קצב הצמיחה האישי שלנו. אנו נוהגים לצרוך אשראי בעת רכישת דירה (משכנתא), פתיחת עסק חדש ולעיתים אף לצרכים שוטפים. בשונה מעולם ההשקעות, בו שואפים להשיג את התשואה הגבוהה ביותר בהינתן רמת סיכון מוגדרת, בעולם האשראי, נשאף תמיד להשיג את החלופה הזולה ביותר. 


אשראי זמין בזול

אפשרות זו, שאינה מוכרת לרוב הציבור, היא נטילת
הלוואה כנגד קרן ההשתלמות או קופת הגמל שבה מנוהלים חסכונותיכם. לאור העובדה שהלווה מעמיד בטוחה לקופה - הצבירה שלו - מנהל הקופה מסוגל להעניק הלוואות בריביות אטרקטיביות למדי.

מדובר במנגנון דומה לנטילת משכנתא בעת רכישת דירה. כפי שהבנק זוכה לרשום אזהרה בטאבו על הנכס עד לפירעון מלא של הסכום שנטל הלווה, כך מנהל הקופה מעניק את ההלוואה על בסיס שיעור מהיתרה הצבורה של החוסך בקופה, כאשר הסכום הצבור שלו משמש כבטוחה למקרה שבו לא יוכל לפרוע את החוב.

בשני המקרים, עצם קיום הבטוחה מפחית את ההסתברות לאי פירעון החוב, ובהתאם לכך, רמת הריביות המוצעות בהלוואות מגובות בבטוחות כדוגמת המשכנתא וההלוואה מכספי קופה הן נמוכות משמעותית ביחס לאפשרויות המימון האחרות שקיימות בשוק.


באופן כללי, הריביות המוצעות לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות אטרקטיביות, ושיעור הריבית תלוי במשך תקופת ההלוואה.

באשר לאופן ההחזר, באפשרותכם לבחור בין החזר חודשי קבוע של קרן וריבית לאורך חיי ההלוואה לבין החזר הקרן בתשלום אחד בסוף התקופה כאשר תשלומי הריבית מבוצעים באופן שוטף.

כרית בטחון

נשאלת השאלה מדוע חוסך שצבר כספים בקרן השתלמות או בקופת גמל יבקש ליטול ממנה הלוואה במקום פשוט למשוך את הכספים ולעשות בהם את השימוש המיועד להלוואה?

ראשית, חשוב להדגיש כי במידה והקופה אינה נזילה, משיכת כספים ממנה צפויה לגרור תשלום קנס גבוה (עלול להגיע לכ- 35% מהצבירה).
שנית, גם במקרה של קופה נזילה, משיכה הינה פעולה בלתי הפיכה, שתבטל מיידית את היתרונות הייחודים של מכשירים אלו.
לא פחות חשוב, משיכת החיסכון הפנסיוני בטרם עת מפחיתה משמעותית את כרית הביטחון שלנו אל מול הוצאות בלתי מתוכננות בעתיד.

באשר לכדאיות הכלכלית של הלוואה על פני משיכה, נציין כי בטווח של מספר שנים, צפויים החוסכים לתשואה גבוהה יותר בקופה ביחס לשיעור הריבית הנגבה על ההלוואה בקופה. על כן, לא מן הנמנע שנוטל הלוואה מקופה ייהנה במהלך תקופת ההלוואה מעלות מימון זולה ומתשואה בקופה.
חשוב להדגיש כי בעבור מנהל הקופה, זוהי דרך נוספת להרחיב את פיזור ההשקעות שלו ולהשיג תשואה עודפת על נכס חסר סיכון.

לסיכום, נטילת הלוואה מקופת הגמל או קרן ההשתלמות הינה דרך פשוטה וזולה לצריכת אשראי. תיקוני החקיקה בשנים האחרונות הרחיבו את הגמישות של מנהלי הקופות והעמיתים בתחום ההלוואות והאיצו את קצב השימוש במכשיר זה. מאחר וכולנו צרכני אשראי בדרך זו או אחרת, נעדיף לעשות זאת בדרך החסכונית ביותר.


אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים 
על ידה.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.