האם גם אתם צריכים ביטוח חיים? השאירו פרטים ונציג פסגות יחזור אליכם בהקדם
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת יותר על עולם הביטוח

ביטוח חיים למשכנתאות- טיפים ומושגים חשובים

רגע לפני שאתם לוקחים משכנתא חשוב להקפיד על עריכת ביטוח חיים מתאים

תמונה של המאמר: ביטוח חיים למשכנתאות- טיפים ומושגים חשובים


1.מאחר שרכישת דירה הנה צעד משמעותי בחייו של כל אדם, חשוב להקפיד כי ביטוח המשכנתא יהיה מקיף ומותאם לצרכיכם. לכן, בעת הצורך התייעצו עם בעל מקצוע אשר אתם סומכים עליו, ואל תנסו לקצר תהליכים.

2.בעת מילוי הצהרת בריאות, רשמו את העובדות הקשורות למצבכם הרפואי ואל תנסו להסתיר דבר. על המועמדים לביטוח חיים חלה החובה לספק את כל הפרטים הרלוונטיים לצורך הביטוח, ולעיתים עדיף לציין פרטים שיכולים להיראות לכם שוליים, מאשר להיקלע למצב הפוך בו תשכחו לציין דבר מה חשוב.

3.שימו לב לכך שהביטוח מכסה את יתרת הלוואה לבנק. אם סכום הביטוח גבוה מיתרת ההלוואה, במקרה של הפעלת הביטוח (כלומר, מוות של אחד מבני הזוג), יוחזר ההפרש למוטבים.

4.בדקו שאין כפל ביטוחים – חשוב לוודא שאתם מבוטחים במקום אחד ולא במספר חברות ביטוח וזאת על מנת שלא תגלו יום אחד ששילמתם מאות שקלים מיותרים מידיי חודש.

5.התיעצו עם גורם מקצועי באשר לבחירת המסלול הנכון של המשכנתא.
 
מושגים שחשוב להכיר
 
בעל הפוליסה - האדם או החברה, המתקשר בחוזה עם חברת הביטוח ושמו נקוב בדף פרטי הביטוח כבעל הפוליסה.
 
מבוטח - האדם אשר חייו בוטחו בפוליסה ופרטיו מופיעים בדף פרטי הביטוח. אדם יכול לבטח את חייו של אדם אחר אך נדרשת הסכמתו בכתב. דוגמאות:

- בעל אינו יכול לבטח את חיי אשתו ללא הסכמתה
- בן אינו יכול לבטח את חיי הוריו ללא הסכמתם
- שותף בשותפות לא יכול לבטח חיי שותף אחר ללא הסכמתו

 
מוטב - מי שנקבע כזכאי לתגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה:
"מוטב" – ניתן לשנותו בכל עת, לא נדרשת הסכמת המוטב.

"מוטב בלתי חוזר"  - ניתן לשנות רק לאחר קבלת הסכמת המוטב בכתב. כל שינוי מהותי בתנאי הביטוח, למשל בסכומי הביטוח, ביטול הביטוח והודעות על פיגורים בתשלום הפרמיה וכו' - דורשים גם הם את יידוע המוטב.
בקביעת "מוטב בלתי חוזר" הכספים שיתקבלו עקב מותו של המבוטח אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול על ידי נושים.
בריסק משכנתא ממונה הבנק ל"מוטב בלתי חוזר" על סכום ההלוואה.

פרמיה – תשלום עבור הביטוח אשר ניתן לשלם באופן חודשי רציף או תקופתי. הפרמיה צמודה למדד המחירים הצרכן ולכן מתעדכנת כל חודש. בנוסף, אחת לשנה או חמש שנים (תלוי בסוג הביטוח) מתעדכנת הפרמיה בהתאם לגיל המבוטח.
 
לוח סילוקין – טבלה המציגה את סכומי ההחזר של ההלוואה שנלקחה, בכלל זה גם של משכנתא, בהתאם לגובה ההלוואה, תקופת ההחזר ושיעור הריבית.
 
 

לקבלת הצעה אטרקטיבית לביטוח חיים למשכנתא לחץ כאן >>


אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.

אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.