בואו להכיר את הדור הבא של החיסכון עם פסגות גמל להשקעה. לפרטים נוספים
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת יותר על הבורסה

בניית תיק השקעות עם תוחלת תשואה חיובית

סביבת הריבית הנמוכה וקצב האינפלציה הנוכחי בישראל גורמים בפועל לריבית ריאלית שלילית לחוסכים באפיקים הסולידיים. כיצד מרכיבים תחת התנאים הללו תיק השקעות עם תשואה ריאלית חיובית?

תמונה של המאמר: בניית תיק השקעות עם תוחלת תשואה חיובית


בימים שבהם הפיקדונות בבנקים מניבים ריבית אפסית וגם בשוק האג”ח ניתן להשיג תשואה שקלית נומינלית של 1%-2% בלבד באגרות חוב ממשלתיות סולידיות (טווח פירעון של עד 3 שנים), המשקיעים בנכסים אלו צפויים לרשום תשואה ריאלית שלילית על כספם.  מדוע שלילית? מכיוון שציפיות האינפלציה לשנה הקרובה עומדות על יותר מ 2%- .
המשמעות היא שבמידה והן תתממשנה, המשקיעים בישראל יזכו לתשואה ריאלית שלילית על חסכונותיהם, או במלים אחרות, כח הקנייה שלהם ישחק. מכאן, החשיבות של בניית תיק השקעות עם תוחלת תשואה ריאלית חיובית.

יסודות לתיק תוחלת חיובית

בשלב זה, אבהיר כי נכס בעל תוחלת תשואה חיובית הוא נכס שההשקעה בו, לתקופה ארוכה מספיק, תניב בסבירות גבוהה תשואה חיובית. דוגמאות לכך הן פיקדון בנקאי, איגרת חוב במטבע מקומי או מניה. יוצא מכלל זה הוא השקעה במט”ח - יהיו תקופות בהן השקל ייחלש, בתקופות אחרות השקל יתחזק, אבל לאורך זמן אין סיבה להניח מגמה עקבית של פיחות או ייסוף משמעותי של השקל. לפיכך, הצמדה לשער חליפין אינה עונה להגדרת תוחלת תשואה חיובית.
בהתאם לכך, תיק השקעות שיורכב מאיגרות חוב וממניות צפוי להניב למשקיעים לאורך זמן תשואה חיובית. השאלה שדורשת מענה כעת היא מידת החשיפה שיש להקצות לכל אפיק על מנת לעמוד במשימה המרכזית של המשקיעים כיום - השגת תשואה ריאלית חיובית.
אם ניקח לדוגמא תיק השקעות טיפוסי שאינו מכיל מניות, נמצא שרובו מורכב מאג”ח ממשלתיות לתקופות קצרות ובינוניות והיתרה באג”ח קונצרניות מדורגות. לפי נתוני שוק האג”ח כיום, התשואה הצפויה מתיק שכזה בשנים הקרובות תעמוד על 3%-4% בלבד, תלוי במידת החשיפה לסיכוני מח”מ ואשראי. אם ננכה מהתשואה עלויות השקעה ומיסוי, נקבל תשואה נטו של אחוז פחות מכך. במונחים ריאליים, מדובר בתשואה אפסית ולעתים אף שלילית.

רכיבים הכרחיים לתשואה ריאלית

לכן, הפתרונות להגדלת פוטנציאל התשואה בתיק לרמה ריאלית חיובית הם הוספת רכיבי סיכון עם תוחלת תשואה ריאלית. ניתן למצוא ארבעה רכיבים שעונים על הגדרה זו: אג”ח ממשלתיות ארוכות, אג”ח קונצרני, מניות ונכסים אלטרנטיביים.
אגרות חוב ממשלתיות ארוכות מגלמות כיום תשואה ריאלית נטו של כאחוז. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון כי אג”ח אלו טומנות בחובן סיכון מהותי להפסדי הון, כאשר תהליך עליית הריבית בעולם יצא לדרך. לכן, כדי ליהנות מתוספת של אחוז תשואה ריאלי, לא בטוח שכדאי לחשוף את תיק ההשקעות שלנו להפסדים שעלולים להגיע ליותר מ 10%- תוך זמן קצר.
פתרון נוסף הוא אג”ח קונצרניות, אלו נסחרות כיום בתוספת של חצי אחוז ומעלה על אג”ח ממשלתיות. מובן שיש גם אג”ח שנסחרות בתשואות דו ותלת ספרתיות, אולם אלו מגלמות סיכון גבוה לחדלות פירעון. מכאן שאגרות החוב שיש מקום להתמקד בהן הן אלו של חברות יציבות, בעלות תזרים מזומנים שצפוי לשרת את חובן. אין ספק כי מדובר באפשרות שמגדילה את תוחלת התשואה הריאלית בתיק ועם פיזור סיכונים מספק, ניתן ליישמה ללא הגדלה משמעותית של הסיכון בתיק.
עוד פתרון שצפוי להעניק לתיק ההשקעות תשואה ריאלית חיובית הוספת רכיב מנייתי. באופן כללי, מחירי מניות הם בבואה של התפתחות רווחי החברות. לאורך זמן, רווחי החברות עולים בממוצע וכתוצאה מכך, תוחלת התשואה למתמידים בהשקעה בשוק המניות הינה חיובית. ניסיון העבר מלמד כי הוספת רכיב מניות, אף בשיעור מזערי, צפוי לשפר את תשואת ויעילות התיק ביחס לתיק ההשקעות ללא מניות.
לבסוף, ניתן להשקיע בנכסים אלטרנטיביים כדוגמת נדל”ן, תשתיות ומשאבי טבע על מנת להשיג תוחלת תשואה חיובית. אמנם מדובר בנכסים שזמינים פחות למשקיע הממוצע, אולם אין ספק כי יש חשיבות להיחשף אליהם בתיקי ההשקעות.

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.