באנר עליון של מדריך לדעת יותר לעומק

האם זה הזמן להשקיע ב"ריטים" אמריקאים?

קרנות הריט (REIT) האמריקאיות הן הדרך הטובה ביותר למשקיעים להיחשף לתחומי הנדל"ן השונים בארה"ב. יש ריטים המתמחות במשרדים, במרכזים מסחריים, במבנים רפואיים, בשטחי אחסון, במלונאות, במבני תעשייה וכדומה. האם זה הזמן להשקיע ב"ריטים" אמריקאים?

תמונה של המאמר: האם זה הזמן להשקיע ב"ריטים" אמריקאים?


קרנות הריט (REIT) האמריקאיות הן הדרך הטובה ביותר למשקיעים להיחשף לתחומי הנדל"ן השונים בארה"ב. יש עשרות ריטים בארה"ב, בניגוד לישראל שבה יש רק שתי קרנות ריט, המתמחות בתחומים ספציפיים. יש ריטים המתמחות במשרדים, במרכזים מסחריים, במבנים רפואיים, בשטחי אחסון, במלונאות, במבני תעשייה וכדומה. התמחות כזו אינה קיימת בישראל בשל מגבלת גודל שוק. הריטים מחזיקות בחלק משמעותי מנכסי הנדל"ן האיכותיים ביותר בארה"ב. העיקרון שעומד מאחורי השקעה בקרן ריט הוא שהקרן פטורה ממס, מחלקת את מרבית רווחיה כדיבידנד ולמעשה מאפשרת לכל אחד החזקה בנכסים איכותיים ללא החזקה פיזית בנכסים, כי אם רק דרך ההשקעה בקרן.

ביצועי קרנות הריט, כמו כל חברת נדל"ן תלויים מאוד בשיעור הריבית (שווי כל המניות בבורסה תלוי בשיעור הריבית אך בתחום הנדל"ן הקשר חזק יותר). שווי הנכסים נקבע לפי שיעור היוון מסוים, המושפע בעיקר מהריבית. קרנות הריט ממונפות יותר ולכן להוצאות הריבית שלהם יש השפעה מהותית על התוצאות הכספיות שלהן ועל ה-FFO שלהם (רווח תזרימי נקי). שווי נכסי החברה ומכפיל FFO הם הפרמטרים שלפיהם מעריכים את שווי קרנות הריט ולכן ההשפעה של שיעור הריבית על קרנות הריט היא גבוהה.

הואיל ושוק ההון האמריקאי, בניגוד לשוק הישראלי הוא שוק משוכלל, יש קשר ישיר בין ביצוע הקרנות לבין התשואה על האג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב. כאשר התשואה עולה, קרנות הריט יורדות, ולהיפך. כך, מתחילת 2014 נרשמו ביצועי יתר של מדד קרנות הריט על השוק בשל ירידת התשואות על האג"ח וירידת החשש מעליית תשואות בזמן קצר, חשש שהיה קיים בסוף 2013. ההנחה של מרבית הכלכלנים שתהיה עלייה בתשואת האג"ח הממשלתי בשנת 2015, מאזור 2.5% ל-3.5%, ככל שנתקרב לרגע שבו הבנק הפדרלי יכריז על העלאת ריבית. ההנחה היא שבמקרה כזה כן נראה תשואת חסר של קרנות הריט בטווח הקצר. אך צריך לזכור שהעלאת ריבית במשק האמריקאי תבוא רק לאחר שיהיה שיפור משמעותי בכלכלה, שיפור שלמעשה כבר החל. במצב כזה, אנחנו גם נראה תוצאות כספיות טובות יותר של קרנות הריט, שיושפעו לטובה מהשיפור בכלכלה. אי לכך, ייתכן בהחלט שבטווח ארוך, גם לאחר העלאת הריבית הצפויה הריטים ישובו ויניבו תשואה יפה למשקיעים, בזכות שיפור בתוצאות הכספיות שלהם.

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.