האם גם אתם רוצים להבטיח את עתידכם הכלכלי? השאירו פרטים ונציג פסגות יחזור אליכם בהקדם
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

הזכויות של נשים בחופשת לידה

כחלק מההכנות ללידה, ורגע אחריה, כדאי לברר מהן זכויותייך ואיך לא לאבד את הביטוח הפנסיוני שלך

תמונה של המאמר: הזכויות של נשים בחופשת לידה

זה היה מרגש במיוחד, היום לו חיכית במשך תשעה חודשים (ואף יותר). עשית רשימות, הכנות וקניות – הכל כדי שהבית יהיה מוכן לרך הנולד, אבל רוב הסיכויים שדבר אחד שכחת: לברר מהן זכויותייך בחופשת הלידה וכיצד לשמור על הזכויות הפנסיוניות שלך. אז נכון, מהיום יש לך בוס או בוסית חדשים עם לא מעט דרישות, אבל כדאי שתזכרי לברר זאת לפני שיהיה מאוחר מידיי, שכן גם לכך השפעה על התינוק/ת החדשים.

חישוב דמי לידה

לצורך חישוב דמי הלידה עבור שכירה, יילקחו בחשבון שלוש המשכורות האחרונות שלה לחלק ל-90, ועבור עובדת עצמאית, תובא בחשבון הכנסתה המוצהרת, שעל בסיסה חושבו דמי הביטוח הלאומי ששילמה בשלושת החודשים האחרונים לפני יום הפסקת עבודתה. על פי החוק, זכאית יולדת לדמי לידה מרביים עבור 14 שבועות (98 ימים) אם היא הפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון, וששולמו בעדה דמי ביטוח לאומי לפני יום הלידה במשך עשרה חודשים מתוך 14 החודשים שלפני הלידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני הלידה.
מחצית מדמי הלידה ישולמו אם שולמו דמי ביטוח בעבור ששה חודשים מתוך 14 החודשים שלפני הלידה. אם תרצי להאריך את חופשת הלידה, תוכלי לעשות זאת על חשבונך (כלומר, לא תקבלי שכר בעבור התקופה הנוספת) בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. שימי לב כי במקרים מסוימים, כמו למשל, אשפוז של התינוק או ריבוי עוברים, ניתן להאריך את חופשת הלידה.

דמי הלידה משולמים בתשלום אחד לחשבון הבנק כאשר הסכום המקסימאלי לתשלום גמלת דמי לידה ליום הנו 1,459.5 שקלים (נכון לינואר 2014). ניתן לחשב את דמי הלידה המגיעים לך במחשבון באתר ביטוח לאומי.
באשר ליולדת שכירה - חשוב לדעת כי גם לאחר קבלת דמי הלידה, ביכולתך לתבוע הפרשים מביטוח לאומי אם המעסיק שילם לך תשלומים נוספים (כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס) המתייחסים גם לתקופה לפיה חושבו דמי הלידה שקיבלת.

כדי שתוכלי לקבל את ההפרשים, אם אכן מגיעים לך, עלייך לשלוח  מכתב בקשה לתשלום אל מחלקת אמהות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך, ולצרף את תלוש השכר שבו נרשם התשלום הנוסף. יש לציין כי ניתן לעשות זאת עד שנה מהיום ששולם לך התשלום הנוסף על ידי המעסיק.

נוסף על כך, קובע החוק כי יולדת תקבל גם מענק לידה לצורך השתתפות בהוצאות הראשונות. המענק מועבר לחשבון הבנק של היולדת (אליו גם תועבר קצבת הילדים מידי חודש). סכום מענק הלידה עבור הילד הראשון במשפחה הנו 1,751 שקלים; עבור הילד השני – 788 שקלים; עבור הילד השלישי וכל ילד נוסף באותה משפחה – 525 שקלים; ליולדת שילדה תאומים הסכום הנו 8,757 שקלים; ואילו מי שילדה שלישייה תקבל 13,136 שקלים (הסכומים נכונים לינואר 2014).

חשוב לציין כי קיימים הבדלים בין תשלום ביטוח לאומי ליולדת שכירה, לבין יולדת עצמאית.

חופשת לידה

באשר לשכירות, ב-22 במרץ 2010 תוקן חוק עבודת נשים והוארכה חופשת הלידה  לעובדת שעבדה לפני צאתה לחופשת לידה לפחות 12 חודשים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. על פי התיקון לחוק, חופשת הלידה לעובדת הוארכה ועומדת על 26 שבועות (במקום 14 כפי שהיה עד לתיקון), מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.
חשוב להדגיש, כי הזכאות לדמי לידה מן המוסד לביטוח לאומי נותרה בעינה, ומוגבלת לתקופה של 14 שבועות בלבד.
העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה בת 26 השבועות, ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה עשר שבועות.
חופשת הלידה לעובדת שלא השלימה שנת עבודה כאמור בטרם יצאה לחופשת לידה, תמשיך להיות 14 שבועות בלבד, מהם שבעה שבועות או פחות, כרצון העובדות לפני היום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

כל עובדת זכאית לשהות בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, כאשר החופשה ללא תשלום תוגבל לרבע ממספר החודשים שבהם עבדה העובדת אצל המעביד, פחות מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה על 14.
בכל מקרה, החופשה ללא תשלום תסתיים בחלוף 12 חודשים מיום הלידה.

העובדת מחויבת לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעד עצמה. דמי הביטוח בעבור החודשיים הראשונים, ישולמו על ידי המעסיק ויהיו מינימליים. המעסיק יהיה רשאי לנכות את דמי הביטוח ששילם מכל סכום המגיע ממנו לעובדת. החל מהחודש השלישי מחויבת העובדת לשלם דמי ביטוח באופן עצמאי למוסד לביטוח לאומי. התשלום הוא על מנת לשמור על זכויות העובדת בביטוח לאומי (כגון לצורך זכאות לדמי אבטלה) גם בתקופת החופשה ללא תשלום.

מה עם הפנסיה שלך?

כאמור, יולדת שכירה מקבלת דמי לידה ישירות מהביטוח הלאומי, אולם גם בתקופת ארבעה עשר השבועות הראשונים של חופשת הלידה על המעסיק להמשיך ולהפקיד לחיסכון הפנסיוני ולקרן ההשתלמות של היולדת את הכספים המגיעים לה, בהתאם לשכרה.
יחד עם זאת, מאחר שגם העובדת משתתפת בהפקדות החודשיות לפנסיה המנוכות מהמשכורת שלה, בתקופה זו, עלייה לשלם את התשלומים החלים עליה במסגרת הפקדות המעסיק לקרן. החוק קובע כי המעביד ינכה את הסכום ממשכורת העובדת טרם היציאה לחופשת לידה או לאחריה, או לחילופין באמצעות מקדמות. על ידי המשך ההפקדות – שומרת היולדת על זכויותיה הפנסיוניות.
יצוין, כי חלה על המעביד החובה להמשיך בהפקדות האמורות בתנאי שהעובדת עבדה אצלו שישה חודשים לפחות לפני תחילת הריונה.  אולם מה קורה כאשר היא בוחרת להאריך את חופשת הלידה על חשבונה? – במצב כזה, המעסיק לא מחויב בהמשך ההפקדות הפנסיוניות עבור התקופה הנוספת.

על אף שבכל קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יש תקופה מסוימת בה ניתן להפסיק להפקיד הפקדות שוטפות אך עדיין לשמור על הביטוח הפנסיוני, ההמלצה היא לא להסתמך על הביטוח האוטומטי, ולהתקשר לחברה המנהלת את הקרן פנסיה או ביטוח המנהלים, או לסוכן הפנסיוני שלך, ולבדוק איתם מהי התקופה בה ניתן להפסיק להפקיד לפנסיה אך עדיין לשמור על הביטוח, ואם נדרש, להסדיר את נושא התשלום של הביטוח עד לחזרה לעבודה.

ומה עם הבעל?

החוק קובע כי בעל, וכן בן זוג שעונה על הגדרת החוק כ"ידוע בציבור", יכול להחליף יולדת בחופשת הלידה, בתנאי שעברו ששה שבועות מיום הלידה, שאשתו זכאית לחופשת לידה והסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה, וכן שאשתו עבדה בתקופה שבה הוא שהה בחופשת הלידה. עוד נקבע כי עובד שאשתו זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות יהיה זכאי לחופשת לידה חלקית בת 8 שבועות לכל היותר.

רק עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק ואשתו זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, יהיה זכאי למלא את חופשת הלידה של אשתו עד 26 שבועות.
במצב בו העובד עבד אצל אותו מעביד פחות משנים עשר חודשים עד יציאתו לחופשת לידה, ואשתו עבדה שנים עשר חודשים לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לחופשת לידה, העובד יהיה זכאי לחופשת לידה בת 14 שבועות בלבד, ולא בת 20 שבועות.
בכל מקרה, סך כל תקופת החופשה המגיעה לשני בני הזוג לא תעלה על חופשת הלידה שהייתה מגיעה לאם, לולא התחלפה עם בן הזוג.
בהיבט הפנסיוני, הזכויות של האישה חלות גם על הגבר, כלומר, על המעסיק שלו להמשיך להפקיד עבורו לחיסכון הפנסיוני ולקרן ההשתלמות (כאשר את חלק העובד על הבעל לשלם), ככל שעבד אצל אותו המעביד במשך ששה חודשים לפני תחילת הריונה של אשתו.

 

הכתבה נכתבה בסיוע משרד עו"ד נחום פינברג.
הכתבה נעשית כשירות בלבד ופסגות אינה מתחייבת לנכונות הנתונים והמידע המופיע במסגרת הכתבה. פרטים ומידע נוסף ניתן באתר המוסד לביטוח לאומי שכתובתו www.btl.gov.il.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.