באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

לבחור את החיסכון הפנסיוני הנכון

כדי לחסוך לפנסיה ולדעת לשאול את השאלות הנכונות חשוב להכיר את המוצרים השונים. מה ההבדל בין קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל ומי יכול לעזור לכם לבחור את המוצר המתאים לכם ביותר?

תמונה של המאמר: לבחור את החיסכון הפנסיוני הנכון


לא פשוט לבחור מוצר לחיסכון פנסיוני. מצד אחד מדובר במכשיר שמיועד לחיסכון לעוד הרבה שנים, ומהצד השני, מדובר בכסף שצפוי להיות גורם משמעותי במימון חיינו בגיל השלישי. לכן, חשוב להשקיע זמן בהבנת המוצרים השונים לעומק. כך תוכלו לבחור את החיסכון המתאים לכם ביותר ותדעו לשאול את השאלות הנכונות במסגרת תהליך הבחירה ובמהלך תקופת החיסכון.
 
ישנם שלושה מוצרי חיסכון פנסיוני עיקריים: קרנות פנסיה (ותיקות וחדשות), ביטוחי מנהלים וקופות גמל.
 
קרן פנסיה
 
זהו מכשיר חיסכון לפנסיה הכולל שלושה מרכיבים. חיסכון לפרישה - כסף שיתקבל בגיל פרישה בצורת קצבה חודשית, כיסוי למקרה מוות שכולל תשלום פנסיה חודשית לשארים וכיסוי למקרה של נכות שמספק קצבה חודשית במקרה זה. חשוב להדגיש כי הביטוח למקרה מוות ונכות הינו חלק בלתי נפרד מהמכשיר - כלומר מובנה בתוך המוצר כל עוד מדובר במבוטח פעיל.
 
ישנן שתי קבוצות של קרנות פנסיה. הקרנות הוותיקות שפעלו עד שנת 1995 וקרנות הפנסיה החדשות שנפתחו בשנת 1995.
גובה קצבת הפנסיה בקרנות החדשות נקבע על פי החיסכון שנצבר בגיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה.
 
מקדם ההמרה הנו מספר שמתקבל כתוצאה מחישוב תוחלת החיים הצפויה, שיעור הריבית במשק, גיל הפורש ופרמטרים נוספים (גיל השארים, שיעור פנסיית האלמנה והיתום שבחר הפנסיונר ומינימום קצבאות). את התוצאה של חישוב זה מחלקים ביתרת הכספים שנצברו בקרן לצורך חישוב הקצבה החודשית.
כך לדוגמא, מי שחסך מיליון שקלים עד לפנסיה ונקבע לו מקדם המרה של 200 בגיל הפרישה – יזכה לקצבה חודשית של כ- 5,000 שקלים בחודש.
 
אשר לקרנות הוותיקות, אלו מוגדרות גם כ"קרן זכויות", שכן חישוב הקצבאות (זקנה, נכות ושארים) מתבצע על פי זכויות שצובר העמית בקרן. למעשה, גובה הקצבה תלוי בוותק שצבר העמית בקרן (שנות החיסכון בקרן) ובגובה השכר הממוצע שלו בשנים שקדמו לפרישה.
 
חשוב לציין שהקרנות הוותיקות נחלקות לשני סוגים: קרנות "גרעוניות" וקרנות "מאוזנות". משרד האוצר איחד את הקרנות הגרעוניות תחת מנהל מיוחד אחד מטעמו ("עמיתים"), ואילו הקרנות הוותיקות המאוזנות ממשיכות לפעול ללא ניהול מיוחד. הקרנות הוותיקות סגורות למצטרפים חדשים ולא ניתן לנייד את הכספים מהן למוצרי חיסכון אחרים.
 
ביטוח מנהלים
מדובר בתכניות ביטוח לחיסכון פנסיוני שמנוהלות בחברות הביטוח. התכנית כוללת מרכיב של חיסכון, ואופציה לחוסך לרכוש לעצמו כיסוי ביטוחי למקרה מוות ונכות. בניגוד לקרן הפנסיה ששם הביטוח כלול ומובנה בתוך המוצר, בביטוח מנהלים ישנה אפשרות לוותר על הביטוח או לרכוש ביטוח אחר שמתאים לצרכי החוסך.
 
הבדל נוסף בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הנו אופן התשלום במקרה של פטירת החוסך. בקרן פנסיה תשלם הקרן קצבה חודשית לשארים, בעוד שבביטוח מנהלים, מוטבי הנפטר יקבלו את סכום הביטוח בתשלום חד פעמי.
 
אשר למקדם ההמרה לפנסיה, בקרן פנסיה אין אפשרות לדעת מה יהיה המקדם עד לרגע שבו נצא לפנסיה, אולם מכיוון שביטוח מנהלים נחשב לפוליסת ביטוח, כלומר התחייבות של חברות הביטוח כלפי המבוטח, בביטוחים אלו היה נהוג בעבר לקבוע מקדם המרה ביום שבו התחיל החוסך להפקיד כספים לתוכנית. הבטחה זו העלתה את עלויות הביטוח למבוטח, כך שדמי הניהול בביטוחי המנהלים היו גבוהים ממה שנהוג היה לגבות בקרן פנסיה.
 
בשל העלייה המתמדת בתוחלת החיים והשינוי בתנאי השוק, לא ניתן להצטרף לתוכניות עם מקדם מובטח החל משנת 2013, אלא אם מדובר בחוסכים מעל גיל 60. חוסכים אלו יכולים לקבל מקדם מובטח מהיציאה לפנסיה לכל יתרת חייהם.
 
קופת גמל
 
קופות גמל הן מכשיר חיסכון לטווח ארוך שאינו כולל כיסויים ביטוחיים. כלומר, מדובר בחיסכון טהור לגיל פרישה, ללא כיסויים למוות ולנכות כמו שיש בקרנות הפנסיה וברוב ביטוחי המנהלים.
 
עד סוף שנת 2007, ניתן היה לחסוך בקופות גמל למשיכה כסכום חד פעמי, ואילו החל משנת 2008 הפכו קופות הגמל לחיסכון קצבתי לגיל הפרישה. כך, כספים שנצברו עד סוף שנת 2007 ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי, בעוד שכספים שנצברו החל מינואר 2008 ניתנים למשיכה כפנסיה חודשית בלבד, על ידי העברת סכום הכסף שנצבר בהן לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, ותשלום הקצבה מהן.
 
באופן עקרוני, ניתן למשוך כספים שהופקדו בקופות הגמל גם לאחר 2008 כסכום חד פעמי, אולם יש לקחת בחשבון תשלום מס, שעלול להיות משמעותי (בנסיבות מסוימות, יש פטור על המשיכה). על מנת לדעת האם גם אתם תחויבו בתשלום מס, יש לברר זאת מול רשויות המס או הגורם המטפל עבורכם בחיסכון הפנסיוני.
 
איך יודעים במה לבחור?
 
הדרך הנכונה לבחור את המכשיר המתאים עבורכם היא להיפגש עם גורם מקצועי בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר ולבצע יחד איתו ניתוח מקיף של הצרכים האישיים. ניתוח זה יבחן, בין היתר, את היקף החסכונות שנצברו, מבנה ההכנסות וההוצאות, גיל ומצב משפחתי.
יש להדגיש שכחלק מהתהליך, מחויב בעל הרישיון הפנסיוני למלא מסמך הנמקה בו יפרט את השיקולים והפרמטרים לפיהם המליץ על המסלול המתאים ביותר לחוסך.


 
תמונה של המאמר: לבחור את החיסכון הפנסיוני הנכון


אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים
של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.

 
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.