רוצה לשמוע עוד על תעודות הסל של פסגות? השאר את פרטיך כאן
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת יותר על הבורסה

להכיר את עולם תעודות הסל

תעודות סל הן מכשיר השקעה פופולרי המתחייב להניב את תשואת המדד. מה היתרונות שלהן? כיצד ניתן להשקיע בהן? כל הפרטים במדריך שלפניכם

תמונה של המאמר: להכיר את עולם תעודות הסל


תעודת סל מאפשרת למשקיע לעקוב אחר מדד מסוים או קבוצת מדדים, ומתחייבת להניב למשקיע את שווי המדד בניכוי דמי ניהול. אפשרות זו הפכה את תעודות הסל למכשיר השקעה פופולארי בישראל ובעולם. 

לכל משקיע המחזיק בתעודת סל מובטח שווי המדד או שווי המניות המרכיבות את המדד, בניכוי דמי הניהול. תעודות סל היא נייר ערך הנסחר בבורסה, והיא מהווה חלופה אפשרית להשקעה ישירה במניות או באיגרות חוב. למעשה, בפעולה אחת נהנה המשקיע מביצועים של כל המניות או איגרות החוב הכלולות במדד בו הוא בחר להשקיע.

היתרון הגדול בהשקעה באמצעות
תעודות סל, הוא בכך שהיא חוסכת מהמשקיע את הצורך להכיר כל נייר ערך בנפרד. בנוסף, כאשר לא ניתן לקבל מידע (או בעת קבלת מידע חלקי) על מניות, ענפים, או שווקים, השקעה במדד הינה יעילה יותר.

תעודות סל ישראליות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב תחת כלליה והנחיותיה, ומפוקחות על ידי רשות ניירות ערך ועל ידי נאמן תעודות הסל – גוף עצמאי ונפרד אשר בודק מידי יום, בין היתר, את יחס הנכסים להתחייבויות של חברת תעודות הסל. לנאמן יש את הזכות להורות על פירעון מיידי של תעודות הסל, אם הנתונים שבידיו גורמים לו לחשוב שהחברה המנפיקה לא פועלת בהתאם למובטח בתשקיף ובשטר הנאמנות, או שהחברה המנפיקה חרגה מיחס הנכסים להתחייבויות באופן שעלול לסכן את המשקיעים.

איך קונים ומוכרים תעודות סל?

רכישת תעודות סל מתבצעת על פי רוב בעזרת יועץ השקעות מטעם הבנק , וכיום אף ניתן לבצע פעולות קנייה או מכירה של תעודות סל גם באמצעות הטלפון או באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.

יש לציין שרכישה או מכירה של תעודות סל זהה לקנייה ומכירה של כל נייר ערך הנסחר בבורסה, כך שניתן להשקיע בתעודות סל באופן דומה בו מתבצעת השקעה במניות או בקרנות נאמנות.

יתרונות ההשקעה בתעודות סל

השקעה בתעודות סל מעניקה למשקיע מספר יתרונות, בהשוואה לחלופות השקעה אחרות:

1. היצמדות למדד
תעודות סל מחויבות להיצמד למדד אחריו הן עוקבת, כלומר ההשקעה שקופה וידועה מראש.

2. סחירות
תעודות סל נסחרות בכל שעות המסחר הרציף בבורסה בתל אביב.

3. נזילות
ברוב תעודות הסל קיים עושה שוק, המספק ציטוטי קניה ומכירה באופן רציף. קיומם של עושי השוק בתעודות הסל, מאפשר את נזילותן הגבוהה.

4. הקטנת הסיכון
תעודות סל נצמדות לכל מניות המדד לפי משקלן במדד ולפיכך, השקעה בתעודות סל מאופיינת בפיזור רחב של ניירות ערך (מניות או איגרות חוב), דבר המקטין באופן משמעותי את רמת הסיכון לעומת השקעה בנייר ערך בודד.

5. חסכון בעלויות
ברוב המקרים כל עלויות המסחר וההתאמה למדד הן על חשבון המנפיק ולא על חשבון המשקיעים.

6. המרה
תעודות הסל מחויבות על פי תשקיף להמירן לנכסי הבסיס או לשווי כספי של נכסי הבסיס על פי מנגנון המרה ועלות ידועה מראש.

7. מיסוי
דחיית תשלום המס בגין רווחי ההשקעה ו/או קבלת הדיבידנדים או הריבית עד למועד מימוש תעודת הסל. לפני תחילת המסחר או אחריו ניתן לרכוש תעודות סל החל מסכום של ערך נקוב אחד (בדרך כלל שקל אחד). בזמן המסחר, ניתן לרכוש תעודות סל החל מסכום מינימלי, שנקבע על ידי הבורסה לניירות ערך  (סכום של כ- 2,500 שקלים). בכל רגע נתון, ניתן להמיר את התעודה לכסף או לנכס הבסיס.

 

האמור לעיל אינו מהווה הצעה/הזמנה לרכישת התעודות והמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת התעודות תבוצע על בסיס תשקיף/דו”ח הצעת מדף בתוקף בלבד. החברה רשאית לשנות את תנאי ומדיניות התעודות בהתאם ובכפוף למפורט בתשקיף/דו”ח הצעת המדף ובהודעות החברה. התעודות הינן עפ”י רישיון מעורכי המדדים, אשר אינם אחראים לתעודות, לביצועיהן או לכדאיות ההשקעה בהן, והתעודות אינן ממומנות, מקודמות או מופצות בכל דרך שהיא ע”י עורכי המדדים. חברות פסגות סל, מנפיקות התעודות, נמנות על קבוצת פסגות בית השקעות בע”מ, אשר לה חברות קשורות העשויות להחזיק באופן ישיר ו/או באמצעות חברות בנות בתעודות וכן להמשיך ולפעול בתעודות בקניות ו/או במכירות בכל עת.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.