האם גם אתם רוצים להבטיח את עתידכם הכלכלי? השאירו פרטים ונציג פסגות יחזור אליכם בהקדם
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

מדריך למעסיקים: שאלות ותשובות על קרנות השתלמות לעובדים

ישנם מעסיקים שמעניקים קרנות השתלמות כהטבה לאחר תקופת עבודה מסוימת, ואילו יש כאלו שמעדיפים לפתוח קרנות השתלמות לכל העובדים. מה נכון עבורכם? מהם שיעורי ההפקדה? ואילו הטבות יש לשכירים בעלי שליטה על הפקדות לקרן שנפתחת על שמם?

תמונה של המאמר: מדריך למעסיקים: שאלות ותשובות על קרנות השתלמות לעובדים

קרן השתלמות, הינו מכשיר חיסכון לטווח קצר ובינוני המיועד לשכירים ולעצמאיים, ולמעשה הטבה אשר מעסיקים רבים בוחרים להעניק לעובדיהם, לעיתים עם תחילת העבודה ובמקרים אחרים, לאחר צבירת וותק של מספר חודשים. בחלק מהחברות, קרן השתלמות ניתנת בהתאם להסכם קיבוצי המחייב את המעסיק בפתיחת קרן השתלמות.

מעבר לחיסכון החשוב, מדובר בהטבה משתלמת במיוחד עבור העובד שכן עבור חלק המעסיק (עד לתקרה המוטבת) העובד לא משלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות (לא נזקף לו שווי ההפקדה למס). יש לציין כי הפקדה לקרנות השתלמות הינה הוצאה מוכרת למעסיק וכי לעובד יש פטור ממס על הרווחים עבור הפקדות עד לתקרה המוטבת. 

כיצד פותחים קרן השתלמות לעובד?
על העובד לחתום על טופס הצטרפות לקרן השתלמות.

מי מחליט איזו קרן השתלמות לבחור?
על פי חוק העובד הוא שקובע באיזו קרן השתלמות לחסוך.

כיצד נקבע גובה החיסכון בקרן?
על פי חוק, שיעור ההפקדה לקרן השתלמות מחושב באופן הבא: חלק העובד חייב להיות לפחות 1/3 מחלקו של המעביד, כאשר למעסיק ניתנת האפשרות להגדיל הפקדה עד מקסימום של 7.5%.
שיעור הניכוי הנפוץ להפקדות לקרנות השתלמות הנו 7.5% מהשכר שמופרש על ידי המעביד, ו-2.5% כחלקו של העובד (סך הכל 10% מהשכר). 

עבור איזה שכר ניתן להפקיד לקרן השתלמות?
מעסיק יכול להפקיד לעובד עבור הכנסתו מעבודה, בכפוף לתקרות הקבועות בחוק לעניין הטבות המס ולמעט תשלומים ששולמו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד.

אילו הטבות מגיעות לי כשכיר בעל שליטה המפקיד לקרנות השתלמות?
שכירים בעלי שליטה יכולים ליהנות מהטבות המס בגין הפקדה בקרן השתלמות, כאשר המשכורת החודשית המרבית שההפרשה בגינה לקרן השתלמות תהיה פטורה ממס על הרווחים הינה 15,712 שקלים (נכון לשנת 2015).
שיעור ההפקדה המרבי המוכר לחברה כהוצאה הינו 4.5%, כאשר בעל השליטה מחויב להפקיד לפחות שליש מהפקדת החברה כלומר שיעור של 1.5%.

למעשה, החברה יכולה להפקיד 7.5% ובעל השליטה יפקיד 2.5% (בדיוק באותם האחוזים של הפקדה עבור עובד שכיר). ההוצאה שתותר לחברה בניכוי הנה רק 4.5%, אך לבעל השליטה לא תהיה זקיפת הכנסה (הגדלת השכר החייב במס הכנסה) והוא לא יחויב בתשלום מס רווח הון במשיכה בגין 3% הנוספים שהחברה הפקידה עבורו. 
 
האמור אינו מהווה יעוץ מס. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.