האם גם אתם רוצים להבטיח את עתידכם הכלכלי? השאירו פרטים ונציג פסגות יחזור אליכם בהקדם
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

מדריך למעסיק: שאלות ותשובות על חוק פנסיה חובה

על מנת להשיג את מטרותיה העסקיות של החברה, בין אם מדובר בתאגיד גדול או בעסק קטן או בינוני, חשוב לוודא כי הזכויות הפנסיוניות של העובדים נשמרות וזאת על מנת למנוע תביעות עתידיות

תמונה של המאמר: מדריך למעסיק: שאלות ותשובות על חוק פנסיה חובה


אחד החוקים החשובים ביותר הוא חוק פנסיה חובה, וחשוב להכיר את החובות הפנסיוניות של המעסיק לעומק. חשוב לציין שמידע מקיף יותר על החוקים השונים קיים באתר משרד התמ"ת.
 
בהתאם להוראות צו הרחבת לפנסיה חובה, עובד המתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בהסדר לביטוח פנסיוני כלשהו זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. הצו קובע כי ניתן לבצע את ההפרשות לאחר שלושה חודשי עבודה  או בתום שנת המס – על פי המועד המוקדם ביניהם. כמובן שההפקדות יחושבו רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו של העובד אצל המעסיק.

החוק קובע כי צו ההרחבה חל על עובדים (נשים החל מגיל 20 וגברים החל מגיל 21) שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב. מנגד, צו ההרחבה אינו חל על מי שפרש מעבודתו בגיל פרישה ומקבל פנסיה או על עובד שיש לו הסדר פנסיוני מיטיב (כמוגדר בחוק).
 
העובד הוא שזכאי לבחור את
קרן הפנסיה וזאת תוך 60 ימים מתחילת עבודתו אצל המעסיק. אם עובד לא מעדכן את המעסיק בעניין, הרי שעל המעסיק לבטח אותו בקרן פנסיה מקיפה חדשה (זו למעשה ברירת המחדל להפרשות פנסיוניות), והעובד יוכל לעבור לקופה אחרת בהמשך.
 
מהו שכר מבוטח?
שכר מבוטח הוא השכר שבגינו מועברות הפקדות לקרן הפנסיה.
באשר לצו ההרחבה לפנסיה חובה, תקרת השכר המבוטח הוא השכר הממוצע במשק או שכר העובד – הנמוך מבניהם. נכון לשנת 2014 השכר הממוצע במשק עומד על 9,089 שקלים בחודש.
 
מה כוללות ההפקדות החודשיות?
ההפקדות החודשיות מורכבות מתגמולי עובד, תגמולי מעביד ופיצויים לפי צו ההרחבה.
החל משנת 2016, שיעורי ההפקדה הקבועים בחוק הנם: 6.25% הפרשות מעסיק, 5.75% הפרשות עובד ו-6% הפרשות לפיצויים (סה"כ 18% מהשכר המבוטח). החל מינואר 2017
יעמדו שיעורי ההפקדה על 6.5% מעסיק, 6% עובד ו- 6% לפיצויים (סה"כ 18.5%). בכל מקרה, מעסיק יכול להפקיד מעבר למינימום הנדרש במרכיב הפיצויים ועד 8.33% מהמשכורת.

 
איך פותחים קרן פנסיה?
תהליך פתיחת קרן פנסיה לעובדים הנו פשוט ונעשה באמצעות סוכן פנסיוני או ישירות מול החברה המנהלת. כמעסיקים, ניתן לפנות לחברה המנהלת ולקבל הסדר לכלל העובדים בפתיחת או העברת קרן פנסיה.
ישנם יתרונות רבים בעריכת הסדר עם חברה המנהלת קרן פנסיה לכלל העובדים. לרוב יקבלו העובדים הטבות משמעותיות בדמי הניהול (דבר שללא ספק ייזקף לטובת המעסיק), ואילו המעביד יחסוך זמן והתעסקות בעבודה מול חברות רבות (בהנחה שמרבית העובדים יבחרו להפקיד לפנסיה שבהסדר). לרוב במקרים אלו,  נציגי החברה שמעניקה את ההסדר לעובדים, יעמדו לרשות המעסיק בכל בעיה, או שאלה שמתעוררת, ואף יגיעו לחברה על מנת להציג לעובדים את קרן הפנסיה ולבצע הליך הצטרפות מסודר.
 
מה הסיכון באי הפרשה לפנסיה?
מעסיק שאינו מבטח את עובדיו פועל בניגוד לצו פנסיה חובה, פועל בניגוד לחוק וחשוף לתביעה כספית ולקבלת קנסות של משרד התמ"ת. בנוסף, המעסיק חשוף לתביעות מצד העובד ושאריו במקרה של מוות, נכות או מחלה.
 
מה באשר לכספי הפיצויים שמופקדים לפנסיה?
במידה והפיצויים מופקדים לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה (ולפי השיעורים שנקבעו בו) הם נכנסים תחת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. עבור המעסיק המשמעות היא שהפיצויים משוחררים לטובת העובד ואינם ניתנים להחזרה למעסיק, למעט במקרה שבו העובד משך את הכספים שלא בשל אירוע מזכה (מוות, נכות או פרישה מעבודה החל מגיל 60) או במקרה של שלילת הזכאות לפיצויים מכוח סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורין.
היתרון למעסיק הוא שבהפקדה לפי סעיף זה, לא יהיה צורך בביצוע השלמות פיצויים עבור עליית שכר לאורך שנים (חוב וותק) במקרה של פיטורין או התפטרות.
 
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.