האם גם אתם רוצים להבטיח את עתידכם הכלכלי? השאירו פרטים ונציג פסגות יחזור אליכם בהקדם
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

מידע חשוב על חיסכון לפנסיה בקופת גמל

קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים לגיל הפרישה. חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה מעבודה כקצבה חודשית או כסכום חד פעמי. מדריך לחוסכים

תמונה של המאמר: מידע חשוב על חיסכון לפנסיה בקופת גמל



קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המבוסס על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית לגיל פרישה ומפוקח על ידי משרד האוצר. חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה מעבודה – כקצבה חודשית, כלומר סכום קבוע מידיי חודש אשר יחליף את הכנסתו מהמעסיק (במקום השכר החודשי) או כסכום הוני (סכום חד פעמי) – בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון. חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויותיו. יש לציין כי החוק קובע, בין היתר, את הכללים והמועדים לאופן הפקדת הכספים ושיעורם וכן הכללים בגינם יכולים העמיתים למשוך את הכספים מהקופה.

המדינה מעודדת הפקדות לחיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס (במועד ההפקדה וכן במועד המשיכה) לחוסכים. עבור ציבור השכירים, המדינה אף קבעה בשנת 2008 בצו הרחבה לפנסיה חובה, כי על כל מעסיק להעניק לעובדים חיסכון פנסיוני בהתאם לכללים שנקבעו בצו. חשוב לציין כי הטבות המס ניתנות בהתאם לפקודת מס הכנסה, ומשתנות מחוסך לחוסך, לכן חשוב להתייעץ בנושא עם בעל מקצוע, דוגמת יועץ מס או רואה חשבון.

חוסכים בקופת הגמל נקראים עמיתים. עמית שכיר נקרא שכיר שמעסיקו פתח לו קופת גמל ואשר מפקיד יחד עם המעסיק כסף לקופת הגמל מידי חודש. את ההפקדה מבצע המעסיק אשר מנכה לעובד ממשכורתו את חלקו ומפקיד יחד עם חלק המעסיק את הכספים בקופה. חלק העובד וחלק המעביד נקראים “תגמולים”. המעסיק מפקיד לקופה במעמד שכיר גם עבור מרכיב הפיצויים.
עמית עצמאי הוא חוסך אשר מפקיד לקופת גמל ללא השתתפות מעסיק (ללא חלק מעסיק וללא הפקדה לפיצויים).

יש לציין כי קופות הגמל עברו מהפכות לאורך השנים, והפכו ממכשיר הוני (הניתן למשיכה בסכום חד פעמי) למכשיר קצבתי, כלומר, כזה המספק הכנסה חודשית לאחר היציאה לפנסיה, זאת כחלק מהרצון של המדינה לעודד השקעה בחיסכון פנסיוני. כך שכל הפקדה חדשה החל מינואר 2008 ואילך בקופת הגמל מיועדת למטרת קצבה, ולצורך משיכת הכספים במועד הזכאות יש לנייד את הכספים לקופה משלמת לקצבה.כספים שהופקדו לפני 2008 ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי בהתאם לתקנון.

קופת גמל - איך זה עובד?

העיקרון של קופת גמל הוא פשוט: בכל חודש מפרישים חלק מההכנסה לחיסכון לגיל פרישה. במקרה של שכירים, גם המעסיק משתתף בהפקדה (ועל כך נפרט בהמשך). הכסף מצטבר ומנוהל על ידי חברה מנהלת מורשית ע”י משרד האוצר, כך שהחיסכון עשוי להניב תשואות הנובעות מההשקעה בשוק ההון. הרווחים בקופת גמל פטורים ממס ומנהל הקופה גובה דמי ניהול.

בתום תקופת החיסכון (כלומר, גיל הפרישה) מקבל החוסך את הכסף שנצבר עם התשואות שהושגו, בניכוי דמי הניהול, כהכנסה חודשית (קצבה). יש לציין כי בנסיבות מסוימות ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי, בהתאם לקבוע בחוק.

העברת קופת גמל היא הליך פשוט. בכל רגע נתון, ובכפוף להוראות הדין, ניתן להעביר את הכספים וההפקדות לקופת גמל אחרת, באותה חברה לניהול קופות גמל או בחברה אחרת. זכויות החוסך נשמרות במלואן והמעבר אינו כרוך בעלות. יחד עם זאת, ההחלטה צריכה להיות שקולה ולהתקבל לאחר בדיקה יסודית של האפשרויות העומדות בפני החוסך.

כמה להפקיד?

במסגרת חוק פנסיה חובה, החל משנת 2008 חייב כל מעסיק בישראל להפריש חלק משכרו של העובד לחיסכון פנסיוני, במטרה להבטיח פנסיה לכל אדם בישראל. עד החלת החוק, הפרשות מעסיק לחיסכון פנסיוני היו רשות בלבד למעסיק שלא היה כפוף להסכם קיבוצי או לצו הרחבה בענף בו הוא פעיל.

העובד רשאי לבחור את תוכניות החיסכון הפנסיוני שלו, לדוגמא קופת גמל, ואת יצרן המכשיר, והמעסיק חייב להפקיד בתוכנית את הסכומים כפי שנקבע בחוק, מדי חודש בחודשו. שיעור המינימום להפקדות המעסיק לחיסכון נקבע בצו ההרחבה שיש להפקיד 5.5% עבור חלק העובד, 6% חלק המעסיק ו- 6% למרכיב הפיצויים. שיעורי ההפקדה מחושבים משכר הבסיס של העובד (ברוטו) או מהשכר הממוצע במשק – לפי הנמוך מבניהם.


חשוב לציין כי בהפקדה לקופה במעמד שכיר, למעסיק מדובר על הוצאה מוכרת והעובד מקבל זיכוי במס על הפקדתו (כלומר על חלק העובד) עד התקרה הקבועה בחוק. לאחר השלמת חלק זה, יוכל העובד להגדיל את הפקדתו עד 7%, והמעסיק עד 7.5%.

 

תמונה של המאמר: מידע חשוב על חיסכון לפנסיה בקופת גמל


אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע”מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.