באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

מילון מושגים: כל מה שחשוב לדעת על שוק ההון

בין אם אתם משקיעים בשוק ההון באופן ישיר או באמצעות מכשירים פיננסים (דוגמת קרן נאמנות, תעודות סל או חיסכון פנסיוני), חשוב להכיר כמה מושגים בסיסיים שיסייעו לכם לקבל החלטות השקעה טובות יותר

תמונה של המאמר: מילון מושגים: כל מה שחשוב לדעת על שוק ההון


אינפלציה
עלייה מתמשכת של רמת המחירים במשק, או במילים אחרות, ירידה בערכו של המטבע המקומי לאורך זמן. כשיש אינפלציה, למעשה, כוח הקנייה של המטבע פוחת, משמע, התמורה המתקבלת עבור כל יחידת מטבע הולכת וקטנה. האינפלציה מודדת כיצד משתנים המחירים של המוצרים במשק.
 
ריבית
"מחיר הכסף", כלומר, הסכום שאנו מקבלים על קבלה או הפקדה של כספנו. בנוסף, מדובר בתשלום המהווה סכום נוסף שמקבל מי שהלווה את כספו ללווה תמורת עצם מתן ההלוואה.
 
ריבית בנק ישראל
נקבעת על ידי בנק ישראל מידיי חודש וקובעת את שיעור הריבית בו לווה או מלווה בנק ישראל כסף לבנקים בישראל.
אם בנק ישראל חושש שהאינפלציה צפויה לעלות, הוא יעלה את הריבית ועל ידי כך יהפוך את החסכונות בבנקים לאטרקטיביים יותר, ואת ההלוואות לפחות אטרקטיביות. במילים אחרות, במקרה כזה, לאנשים יהיה כדאי יותר לחסוך, ולכן הם יקטינו את כמות הכסף הנזיל, יצרכו פחות וכך המחירים עשויים לרדת.
 
ריבית פריים
הריבית כפי שקובע בנק ישראל בתוספת אחוז מסוים המשתנה מעת לעת. אם בנק ישראל מעלה את הריבית, ריבית הפריים עולה בהתאמה, ואז הריבית שמקבלים על הפיקדונות והחסכונות בבנק עולה. במקביל, במצב כזה גם העלות של ההלוואות תתייקר.
 
גירעון ממשלתי
מתאר מצב בו הוצאות המדינה גדולות מהכנסותיה. גרעון ממשלתי הוא בדיוק כמו גרעון משפחתי – הפער בין ההוצאות להכנסות שלילי. חשוב לציין שבדרך כלל מדינות מוציאות יותר ממה שיש להן, כאשר ההכנסות של הממשלה מגיעות רובן ממיסים וההוצאות מתחלקות בין תקציבים שונים, דוגמת בריאות, חינוך או ביטחון.
בדיוק כמו שאנו יכולים להיכנס לאוברדרפט, כלומר להזדקק להלוואת כסף מהבנק, כך גם מממנת המדינה את הגירעון באמצעות הנפקת איגרות חוב.
 
מדד המחירים לצרכן
מתפרסם בכל 15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומודד את השינוי במחירו של סל מוצרים אשר כולל מחירי דיור, הלבשה והנעלה, פירות וירקות, דלק, מחירי מים וחשמל ועוד. כאשר מדד המחירים עולה, המשמעות היא ששילמנו יותר כסף עבור סל מוצרים זה.
 


רוצה להוציא יותר מהכסף שלך? כנסו לאקדמיה הפיננסית הדיגיטלית ולמדו מאילו טעויות נפוצות כדאי להימנע
הבורסה לניירות ערך
זירת מסחר בה נסחרים סוגים שונים של ניירות ערך, שהם למעשה מסמכים המונפקים על ידי חברה או ממשלה ומקנים למחזיקים בהם זכויות. מניות ואיגרות חוב הן סוגים של ניירות ערך.
 
איגרות חוב (אג"ח)
סוג של נייר ערך המשמש כהלוואה, כאשר הגוף שלווה את הכסף (חברה או מדינה) מתחייב להחזירו בתום התקופה בתוספת ריבית ולעיתים גם הצמדה למדד, והכל בתנאים ובמועדים שנקבעו מראש.
על מנת לדעת מה הסיכון שחברה או מדינה שהנפיקו אג"ח יקלעו לבעיות כלכליות ויתקשו להחזיר את הכסף, נעזרים משקיעים רבים בדירוג אשראי שמעניקות חברות דירוג. דירוג זה מסייע למשקיע בבחירת ההשקעה שברצונו לבצע בהתאם למידת הסיכון. כך למשל, דירוג AAA מייצג סיכון נמוך מאוד, דירוג BBB מייצג סיכון גבוה יותר ואילו דירוג D משמעותו שהחברה פשטה את הרגל. ככל ש דירוג האשראי של חברה הינו גבוה יותר (בהתאם לטבלת הדירוג של החברה המדרגת), סביר להניח שהיא תציע ריבית נמוכה יותר על ההשקעה (ההלוואה), אולם חשוב לציין שגם חברות עם דירוגים גבוהים עלולות, בנסיבות מסוימות, להיקלע לקשיים. לכן תמיד קיים הסיכון שהשקעה מסוימת תגרום להפסד.
 
אג"ח ממשלתית
איגרות חוב שמנפיקות מדינות. למעשה, נותן המשקיע כסף ("הלוואה") למדינה, ובתמורה מקבל התחייבות לקבלת סכום כסף זה בחזרה בפרק זמן שנקבע במועד ההנפקה ובתוספת ריבית ולעיתים גם בתוספת הצמדה למדד.
 
איגרות חוב קונצרניות  
סוג של נייר ערך שמנפיקים תאגידים שונים (בדומה למנגנון של איגרות החוב הממשלתיות), כאשר רמת הסיכון של איגרות החוב נקבעת לפי פרמטרים שונים בהתאם ליציבות התאגיד.
 
מניות
נייר ערך שמקנה לרוכש מעמד של שותף בחברה. ככל שמשקיע מחזיק מספר רב יותר של מניות חברה מסוימת, כך מעמדו מתחזק. ככלל אצבע, ניתן לומר שמי שמחזיק ברוב מניות החברה הנו בעל השליטה בה. מחיר המניה מושפע ממספר גורמים, כאשר ביצועי החברה הם לרוב המשפיעים ביותר על תשואת המניה.
 
מדדי מניות 
מדדים משקפים את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות נבחרות של מניות. השינויים במדדים משקפים את התשואה למשקיעים בהם, ומודדים את השינוי בהשקעה בזמן אמת (עלייה או ירידה של שוויין).
 
קרנות נאמנות
מכשיר השקעה נפוץ המנוהל על ידי מנהל קרן ומאפשר השקעה בניירות ערך שונים במגוון אפיקים, דוגמת איגרות חוב, מניות בארץ ומניות בחו"ל. חלק מהקרנות משלבות בין אפיקים שונים וישנן גם קרנות הנחשבות סולידיות ומהוות תחליף לפיקדון בנקאי, למשל, קרנות כספיות. קרן נאמנות מאפשרת למשקיעים לרכוש ניירות ערך באופן עקיף על ידי רכישת יחידות השתתפות של הקרן. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן על פי הסכם נאמנות בין מנהל קרן לנאמן ותמורת דמי ניהול אחידים לכלל המשקיעים.
 
תעודות סל
תעודת סל היא נייר ערך הנסחר בבורסה. תעודת סל עוקבת אחר מדד מסוים או קבוצת מדדים, מקומי או בינלאומי, ומתחייבת להניב למשקיע את שווי המדד בניכוי דמי ניהול. כך למשל, ישנן תעודות סל שעוקבות אחר מדדי מניות (למשל, מדד ת"א 25) או מדדי איגרות חוב שונים (למשל, מדד תל בונד 20), וכן תעודות סל שעוקבות אחר מדדים מרכזיים בחו"ל, כגון מדדי מניות, איגרות חוב וסחורות.
 
חיסכון פנסיוני
סכום כסף המנוהל בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים על ידי גוף מקצועי (חברה מנהלת או חברת ביטוח בעלת רישיון מתאים ממשרד האוצר).
 
קופת גמל
מכשיר חיסכון פנסיוני שמאפשר הכנסה לשכיר או עצמאי. ישנם מגוון מסלולים של קופות גמל המאפשרים לכל חוסך לחסוך באפיק המתאים ביותר לצרכיו. המדינה מעודדות הפקדות לקופת גמל על ידי מתן הטבות מס לחוסכים ומעניקה זיכוי מס בשיעור של 35% וניכוי במס לחוסכים בהתאם להוראות הדין.
 
קרנות פנסיה
קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכיר או עצמאי המשלב כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או נכות בהתאם לתקנון הקרן.
 
ביטוח מנהלים
תכניות ביטוח לחיסכון פנסיוני שמנוהלות בחברות הביטוח. התכנית כוללת מרכיב של חיסכון, ואופציה לחוסך לרכוש לעצמו כיסוי ביטוחי למקרה מוות ונכות. בביטוחים אלו היה נהוג בעבר לקבוע מקדם המרה (מספר שמחלקים ביתרת הכספים שנצברו בקרן לצורך חישוב הקצבה החודשית) ביום שבו התחיל החוסך להפקיד כספים לתוכנית.
בשל העלייה המתמדת בתוחלת החיים והשינוי בתנאי השוק, לא ניתן להצטרף לתוכניות עם מקדם מובטח החל משנת 2013, אלא אם מדובר בחוסכים מעל גיל 60.
 
קרנות השתלמות
מכשיר חיסכון לטווח קצר ובינוני המיועד לשכירים ולעצמאיים, אשר באמצעותו ניתן ליהנות מהטבות מס על ההפקדות וכן מפטור ממס על הרווחים עבור הפקדות עד לתקרה המוטבת. בתום שש שנות חיסכון, או בתום שלוש שנות חיסכון (לצורכי השתלמות או לאחר גיל פרישה), הכספים שנצברו בקרן הופכים לנזילים וניתנים למשיכה בסכום חד פעמי.


אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים 
על ידה.

 
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.