באנר עליון של מדריך באנר עליון של מדריך

מסע בין אפיקי השקעה

משקיעים רבים מתמקדים בתזמון שוק ובבחירת ניירות ערך בתיק ההשקעות בזמן שמרבית התשואה מגיעה דווקא מהקצאת נכסים נכונה. איזו גישת השקעות תבטיח שנתמקד בעיקר ולא בטפל?

תמונה של המאמר: מסע בין אפיקי השקעה


בתור משקיעים, אנו נוהגים לשאול עצמנו באופן תכוף אילו שינויים כדאי לנו לבצע בתמהיל תיק ההשקעות. בפועל, אנחנו מנסים להעריך אילו איגרות חוב ואילו מניות יניבו עבורנו את התשואה הגבוהה ביותר בתקופה הקרובה. באופן זה, נרכוש את ניירות הערך שאנו מעריכים שהם בעלי פוטנציאל ליצירת תשואה עודפת על השוק ומנגד נמכור את אלה שלהערכתנו צפויים להשיג תשואת חסר.

אסטרטגיית השקעות זו ממוקדת בבחירת ניירות ערך סלקטיבית בתיק ההשקעות וגם משלבת אלמנטים של תזמון שוק, קרי, ניסיון לזהות מתי השוק זול או יקר. הבעיה היא שאסטרטגיה זו גורמת לתחלופה גבוהה של נכסים בתיק ובהתאם לכך, מייצרת עלויות רבות, מקדימה תשלומי מס על רווחי הון ולא פחות חשוב, אינה מבטיחה שאכן נייצר תשואה עודפת על השוק.

מחקרים אקדמיים רבים מראים כי מנוע התשואה המשמעותי ביותר לאורך זמן בתיקי השקעות נובע מהקצאת הנכסים ( Asset
Allocation ) שנבצע. לעומת זאת, תזמון שוק ובחירת ניירות ערך משפיעים באופן שולי על תשואת התיק לאורך השנים. לדוגמה, במחקר ”Determinants of Portfolio Performance" שבוצע על ידי שלושה חוקרים אוסטרליים: Brinson, Hood ו- Beebower , נמצא כי הקצאת נכסים אחראית על 94% מתשואת התיק, כאשר תזמון שוק ובחירת ניירות ערך סלקטיבית אחראיות על 6% בלבד מהתשואה.

דרך נוחה להתמקד בהקצאת נכסים בתיק היא שימוש בגישת הליבה והלוויינים (Core & Satellites )

גישת הליבה והלוויינים

 על פי גישה זו, עלינו כמשקיעים לסווג את הנכסים בתיק ההשקעות שלנו לפי החזקות ליבה והחזקות לוויין. החזקת ליבה היא השקעה אסטרטגית ומשמעותית(לרוב, 5% ויותר מהתיק) בנכס מסוים או בקבוצת נכסים לטווח ארוך. שינוי בהחזקת ליבה, כלומר, מימוש הנכס או הקטנת שיעורו בתיק, יבוצע רק במידה וחל שינוי מהותי בתמהיל ההשקעות הכללי של התיק. לעומת זאת, החזקת לוויין היא השקעה טקטית ולא משמעותית בנכס מסוים או בקבוצת נכסים לטווח קצר עד בינוני. שינויים בהחזקות לוויינים יבוצעו מעת לעת על בסיס זיהוי הזדמנויות השקעה ושינוי בפרופיל הסיכון של התיק.

למעשה, גישת הליבה והלוויינים משלבת את היתרונות של ניהול השקעות פסיבי, בראשם מבנה עלויות נמוך, פיזור רחב ותנודתיות מופחתת יחד עם היתרונות של ניהול השקעות אקטיבי. הגישה מאפשרת להקצות באופן אופטימלי את הנכסים בתיק ההשקעות: עיקרו יורכב מהחזקות ליבה במספר מדדי ניירות ערך מרכזיים ורלוונטיים למטרות התיק והיתר יוקצה להחזקות לוויין בנכסים שלהערכת המשקיע טמונה בהם הזדמנות השקעה.

באופן זה, ניתן ליצור תמהיל השקעות עם מתאם גבוה למדד הייחוס של התיק ובאמצעות ניהול אקטיבי של ה”לוויינים” להשיג פוטנציאל לתשואה עודפת על השוק.

כאמור, ברכיב הליבה, ההשקעות ינוהלו באמצעות מוצרי מדד כגון תעודות סל, קרנות סל( ETF ), קרנות מחקות וחוזים עתידיים על מדדים. דרך זו מאפשרת למשקיעים להיצמד לתשואות השוק,

זאת לאור העובדה כי מוצרי מדד מתחייבים תשקיפית להתחקות אחר ביצועי השוק הרלוונטי ולכן הם צפויים להשיג לאורך זמן תשואות דומות לתשואות השוק עצמו. יתרון מרכזי בגישה זו הוא עלויות ההשקעה הנמוכות הן לאור השימוש במוצרי מדד שמאופיינים בדמי ניהול נמוכים והן כתוצאה מהיקף קטן יחסית של פעילות מסחר בתיק. יתרונות נוספים של שימוש במוצרי מדד הם
שקיפות ופיזור רחב של ניירות ערך.

ומה לגבי הרכב ההשקעות ברכיב הלוויינים? ברכיב זה של התיק יש מקום לפעילות אקטיבית ודינמית בהתאם להתפתחויות בשווקים. בניגוד לרכיב הליבה, בו הכלל המנחה הוא לא לבצע שינויים בהרכב הנכסים, ברכיב הלוויינים חשוב לפעול באופן שוטף על פי מידת האטרקטיביות של ניירות הערך ואפיקי ההשקעה השונים, אם כתוצאה משינוי בתמחור ואם בשל יצירת מומנטום בנכס מסוים.

דוגמה לתיק מניות

נמחיש את תהליך הבנייה של תיק השקעות מבוסס גישת הליבה והלוויינים על שוק המניות בארה”ב. לרוב, מטרת תיק תהיה לנסות ולהשיג תשואה עודפת על מדד S&P 500 שנחשב לבנצ’מרק הנפוץ ביותר למדידת ביצועי שוק המניות האמריקני. בשלב ראשון, נרכיב את ליבת התיק ממוצרי מדד על מדד היחס שלנו. ניתן גם לשלב ברכיב הליבה מדדי מניות נוספים שלהערכתנו עשויים להניב לאורך זמן תשואה עודפת על המדד, כמו למשל מדד ראסל 2000 , שבו נכללות 2,000 חברות ציבוריות בשווי שוק נמוך בארה”ב.

בשלב שני, נוסיף את הלוויינים לתיק. באופן כללי, נכסים שבהם תבוצע השקעת לוויין יהיו מהסוגים הבאים: מדדים ענפיים, מדדים לפי שווי שוק או סגנון השקעה, מוצרי מדד מסוג סמארט בטא וכמובן, מניות ספציפיות שנראות לנו אטרקטיביות להשקעה לתקופה הקרובה.
כאמור, זאת רק דוגמה פשוטה ליישום גישת הליבה והלוויינים. בפועל, קיימות דרכים רבות לבצע שימוש בגישה זו, אם בתיקי מניות ואם בתיקי אג”ח וגם בתיקי השקעות שמשלבים מגוון אפיקים יחד.

כל מה שנדרש מאיתנו כמשקיעים הוא להגדיר כהלכה את מדד היחס המתאים לתיק וכפועל יוצא, להכליל את החזקות הליבה הנדרשות ולהוסיף מסביב את החזקות הלוויין שיניבו את התשואה העודפת על השוק.


אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.

אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.