האם גם אתם רוצים להבטיח את עתידכם הכלכלי? השאירו פרטים ונציג פסגות יחזור אליכם בהקדם
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

מעסיקים, כך תשמרו על הזכויות של עובדים בחופשת לידה

עובד או עובדת שיוצאים לחופשת לידה זכאים להמשך הפקדות פנסיוניות, ועל המעסיק מוטלת האחריות להמשיך בהפרשות במהלך חופשת הלידה, בהתאם לקבוע בחוק. לכן, חשוב להקפיד על המשך מתן מלוא הזכויות הפנסיוניות לעובד גם בתקופה זו.

תמונה של המאמר: מעסיקים, כך תשמרו על הזכויות של עובדים בחופשת לידה
עובד או עובדת שיוצאים לחופשת לידה זכאים להמשך הפקדות פנסיוניות, ועל המעסיק מוטלת האחריות להמשיך בהפרשות במהלך חופשת הלידה, אם העובדת או העובד עובדים במקום העבודה מעל לחצי שנה במהלכם המשיכו לשלם את חלקם בהפרשות לקופת הגמל. לכן, חשוב להקפיד על המשך מתן מלוא הזכויות הפנסיוניות לעובד גם בתקופה זו.
 
בשנת 2010 תוקן חוק עבודת נשים והוארכה חופשת הלידה לעובדת שעבדה לפני צאתה לחופשת לידה לפחות 12 חודשים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. על פי התיקון לחוק, משך חופשת הלידה הוא 26 שבועות (במקום 14 שבועות כפי שהיה עד לתיקון), מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.
 
חשוב להדגיש, כי הזכאות לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי נותרה בעינה, ומוגבלת לתקופה של 14 שבועות בלבד. כמו כן, חובת המעסיק להמשך הפקדות פנסיוניות הנה לתקופה של 14 שבועות. עובדת אינה חייבת לנצל את 26 השבועות, ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה עשר שבועות.
 
חופשת הלידה לעובדת שלא השלימה שנת עבודה בטרם יצאה לחופשת לידה, תמשיך להיות 14 שבועות בלבד, מהם שבעה שבועות או פחות, כרצון העובדות לפני יום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.
 
יולדת שילדה יותר מילד אחד בלידה אחת, והשלימה שנת עבודה בטרם יציאתה לחופשת לידה זכאית להאריך את חופשת הלידה, ולקבל דמי לידה בגין תקופה נוספת של שלושה שבועות עבור כל ילוד נוסף. יולדת שלא השלימה שנת עבודה בטרם יציאתה לחופשת לידה, זכאית להארכה בת שבועיים עבור כל ילוד נוסף.
 
נציין כי בספטמבר 2013  נכנס לתוקפו תיקון חוק (מתוך אתר ביטוח לאומי)  לפיו יולדת הזכאית לתשלום דמי לידה בעד 14 שבועות והילוד צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז ל- 15 יום לכל הפחות במהלך חופשת הלידה – תהא זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז, אך לא יותר מ- 20 שבועות.
 
כל עובדת זכאית לשהות בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, כאשר החופשה ללא תשלום מוגבלת לרבע ממספר החודשים שבהם עבדה העובדת אצל המעביד, פחות מספר השבועות שבהם שהתה בחופשת הלידה מעל ל-14 שבועות. בכל מקרה, החופשה ללא תשלום תסתיים בחלוף 12 חודשים מיום הלידה.
 
גם לגבר מגיע
אשר לגברים, החוק קובע כי בעל, וכן בן זוג שעונה על הגדרת החוק כ"ידוע בציבור", יכול להחליף יולדת בחופשת הלידה. התנאים לכך הם שעברו לכל הפחות ששה שבועות מיום הלידה, שאשתו זכאית לחופשת לידה, שהיא נתנה את הסכמתה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה. תנאי נוסף הוא שאשתו עובדת במהלך התקופה שבה בן זוגה שוהה בחופשת הלידה.
 
התקופות להם זכאי הגבר לחופשת לידה משתנות על פי הזכאות של האישה לחופשת לידה:
1.עובד שאשתו זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות יהיה זכאי לחופשת לידה חלקית בת שמונה שבועות לכל היותר.
2.עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק ואשתו זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, יהיה זכאי להשלים את יתרת חופשת הלידה של אשתו עד 26 שבועות.
3.עובד שעבד אצל אותו מעביד פחות משנה עד יציאתו לחופשת לידה, אך אשתו עבדה שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לחופשת לידה, יהיה זכאי לחופשת לידה בת 14 שבועות בלבד, ולא בת 20 שבועות  (כלומר על פי זכותו הנצברת ולא על פי זכותה של האישה).
בכל מקרה, סך כל תקופת החופשה המגיעה לשני בני הזוג לא תעלה על חופשת הלידה שהייתה מגיעה לאם, לולא התחלפה עם בן הזוג.
 
זכויות סוציאליות
בתקופת חופשה הלידה נשמרות לעובד או לעובדת הזכויות המגיעות להם על פי חוק, לרבות חופשה, מחלה, הבראה ועוד. יחד עם זאת, נציין שני מקרים יוצאי דופן:
· ימי חופשה - בחישוב זכאות לימי חופשה 12 השבועות הנוספים לא יבוא בחשבון כתקופת עבודה לחישוב וותק לזכאות לימי חופשה.
· חישוב וותק לצורך פיצויי פיטורים- 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה נחשבים כתקופת עבודה לצבירת וותק לפיצויי פיטורים, לתקופה זה נוספים 14 יום בלבד מתוך 12 השבועות הנוספים.
 
חיסכון פנסיוני בחופשת לידה
ב- 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה, על המעסיק להמשיך ולהפקיד לחיסכון הפנסיוני ולקרן ההשתלמות של העובד/ת את הכספים המגיעים לו/לה, וזאת בהתאם לשכר העובד/ת. יצוין, כי חלה על המעביד החובה להמשיך בהפקדות האמורות בתנאי שהעובד/ת עבד/ה אצלו שישה חודשים לפחות לפני תחילת ההיריון.
 
החוק קובע כי את ההפקדות החודשיות של העובד/ת ניתן לנכות ממשכורת העובד/ת טרם היציאה לחופשת לידה או לאחריה, או לחילופין באמצעות מקדמות.
 
אם עובד/ת החליט/ה להאריך את חופשת הלידה על חשבונו/ה וללא תשלום, המעסיק לא מחויב בהמשך ההפקדות הפנסיוניות עבור התקופה הנוספת. בנוסף, מחויב המעסיק להודיע בכתב לחברה המנהלת על הפסקת ההפקדות בתקופה הנוספת של חופשת הלידה. בכל מקרה, אם עובד/ת מאריכ/ה את חופשת הלידה ללא תשלום, חשוב לפנות לסוכן או לחברה המנהלת להסדרת המשך תשלום של מרכיב הביטוח על מנת לשמור על רצף ביטוחי.
 
חשוב לציין שהעובד/ת מחויבים לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעד עצמם מתום תקופת הזכאות לדמי לידה. אולם, דמי הביטוח בעבור החודשיים הראשונים לאחר תום תקופת הזכות לדמי הלידה, ישולמו על ידי המעסיק ויהיו מינימליים. המעסיק יהיה רשאי לנכות את דמי הביטוח ששילם מכל סכום המגיע לעובד/ת. החל מהחודש השלישי לאחר תום תקופת הזכות לדמי הלידה, מחויבים העובד/ת לשלם את דמי הביטוח באופן עצמאי למוסד לביטוח לאומי. התשלום הוא על מנת לשמור על זכויות העובד/ת בביטוח לאומי (למשל, לצורך דמי אבטלה) גם בתקופת החופשה ללא תשלום,
 
הכתבה נעשית כשירות בלבד ופסגות אינה מתחייבת לנכונות הנתונים והמידע המופיע במסגרת הכתבה. פרטים ומידע נוסף ניתן באתר המוסד לביטוח לאומי שכתובתו www.btl.gov.il.


אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.