למידע נוסף השאירו פרטים או פנו ליועץ ההשקעות
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת יותר לעומק

יתרונות ההשקעה במניות דיבידנד

העלייה בהיקף הדיבידנדים בשנים האחרונות הגיעה במקביל לעלייה בכמות המזומנים של החברות הנובעת מסביבת הריבית הנמוכה שמוזילה את עלויות המימון עבורן. חברות המחלקות דיבידנד באופן קבוע מאופיינות לרוב ביציבות עסקית ומצליחות לייצר תזרים חיובי לאורך זמן. מהן הסיבות העיקריות שתומכות בהעדפה למניות דיבידנד?

תמונה של המאמר: יתרונות ההשקעה במניות דיבידנד


על רקע העלייה בתנודתיות בשווקים, וסביבת הריבית הנמוכה שמקשה על השגת תשואה ריאלית חיובית, עולה הביקוש בקרב המשקיעים לנכסים המייצרים מצד אחד יציבות בתיק ההשקעות, ומן הצד השני מגדילים את פוטנציאל התשואה. כיום, הנכסים הסולידיים ביותר כדוגמת אג"ח ממשלתי קצר ופקדונות, מניבים ריבית אפסית. להערכתנו, בשנת 2015 שוקי המניות בחו"ל צפויים להניב תשואה גבוהה יותר משוק המניות הישראלי, ולכן יש יתרון משמעותי בפיזור הנכסים לאפיקים זרים.
אפיק שיכול להעניק יציבות לתיק ההשקעות ובמקביל לייצר תוספת תשואה, הן מניות הדיבידנד, כלומר מניות של חברות הנוהגות לשתף את משקיעיהן ברווחים במטרה להגדיל את התשואה על השקעתם. כאשר תשואת הדיבידנד גבוהה מהתשואות שמניבים הנכסים הסולידיים, משקיעים צפויים להסיט כספים לעבר מניות אלה.

מאז החלה ההתאוששות של המשק האמריקני ממשבר 2008 אנו עדים למגמה חיובית בהיקף הדיבידנדים שמחלקות החברות בארה"ב. במסגרת מגמה זו, גדל מספרן של החברות הנכללות במדד ה-S&P 500 שמחלקות דיבידנדים וכן, חל גידול בהיקף הדיבידנד שמחולק ע"י חברות בעלות מסורת ארוכת שנים של חלוקת דיבידנד.

נכון לסוף שנת 2014, כ-421 חברות הנכללות ב-S&P 500 חילקו דיבידנד, לעומת פחות מ-370 חברות שחילקו במהלך שנת 2009. עוד ניתן לראות, כי בשנה החולפת, 375 חברות הגדילו את שיעור הדיבידנד שהן מחלקות, זאת לעומת 151 חברות בלבד ב-2009. בפילוח סקטוריאלי, ניתן לראות כי חברות מענף הטכנולוגיה והפיננסים הן המובילות בחלוקת דיבידנדים בשנת 2014.
מכאן, נשאלת השאלה מה עומד מאחורי בחירתן של חברות רבות בשוק ההון האמריקני לחלק יותר ויותר דיבידנדים?
ראשית, נזכיר כי חלוקת דיבידנד היא הדרך המהירה ביותר עבור החברות לתגמל את בעלי המניות שלהם ולהבטיח תשואה זמנית עבור השקעתם. יתרה  מכך, חלוקת דיבידנד מותנית במבחני רווח והגידול החד בהיקפי החלוקה בשנים האחרונות מתקיים מסיבה פשוטה אחת: כי הן יכולות!

מבחינה תזרימית של החברות בארה"ב נראה כי היקפי המזומנים שלהן עלו בשנים האחרונות ומצבן הפיננסי של החברות השתפר משמעותית, זאת בעיקר לאור הריבית הנמוכה שמאפשרת להן לגייס חוב בעלות זולה יחסית.
מהגרף מטה ניתן ללמוד כי ישנה עלייה משמעותית הן במספר החברות המחלקות דיבידנד, והן בהיקף הדיבידנד שהן משלמות. בשנת 2014, היקף הדיבידנד ששולם בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכם ב-364.7 מיליארד דולר, גבוה משמעותית מהממוצע ב-10 שנים האחרונות שעומד על כ-250 מיליארד דולרים.

 
תמונה של המאמר: יתרונות ההשקעה במניות דיבידנד
מניות איתן

חברות הנוטות לחלק דיבידנד בקביעות הוכיחו לאורך השנים כי השקעה במניותיהן הניבה למשקיעים תשואות עודפות ביחס למדדי השוק המסורתיים. לא פחות חשוב מכך, מחקרים רבים מעידים כי מניות דיבידנד מאופיינות בסטיית תקן נמוכה יותר ביחס לשוק המניות הכללי.
הסיבה לכך, היא שהחברות שמשלמות דיבידנדים מאופיינות ביציבות עסקית והן מצליחות לייצר תזרים מזומנים חיובי לאורך זמן שמאפשר את חלוקת הדיבידנד גם בתקופות של האטה כלכלית.
לכן, להערכתנו, יש מקום להגדיל כיום את ההקצאה של מניות דיבידנד בתיק ההשקעות על חשבון מניות שאינן מחלקות, רובן מניות צמיחה שהתמחור שלהן התייקר משמעותית בשנתיים האחרונות.
בנוסף, ניתן לשלב מדדי דיבידנד בארה"ב ובאירופה על חשבון מדדי שוק מסורתיים לאור העובדה שאנו מעריכים כי נמשיך לחוות תנודתיות גבוהה בשווקים גם בשנה הנוכחית, בדומה לזו שחווינו ב-2014.

 

פסגות עוסק בשיווק השקעות ולא בייעוץ ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. לפסגות יש עניין אישי במידע שמוצג לעיל. המידע שמוצג אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ני"ע.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.