באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

נעים להכיר: מושגים חשובים על שוק ההון

ידע פיננסי על הבורסה ושוק ההון מאפשר לנו לשאול את האנשים שמנהלים עבורנו את הכסף והחסכונות את השאלות הנכונות

תמונה של המאמר: נעים להכיר: מושגים חשובים על שוק ההון


גם אם אין לכם תיק השקעות מנוהל, קרן נאמנות או תעודת סל, חשוב לדעת שכספי הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות של כולנו מושקעים בבורסה. זו גם הסיבה שכדאי להבין מה זו בורסה, ולו רק בשביל לדעת כיצד שוק ההון משפיע על החסכונות שלנו. בשורה התחתונה, ידע פיננסי מאפשר להיות צרכנים חכמים יותר וגם לשאול את האנשים שמנהלים עבורנו את הכסף והחסכונות את השאלות הנכונות.

מהי בורסה?
הבורסה היא למעשה מקום מסחר בו נקבעים מחירים של מוצרים (במקרה שלנו מניות ואיגרות חוב, או בקיצור אג"ח) לפי יחסים של היצע וביקוש, בדומה לשוק רגיל של פירות וירקות.

מניות
מניה היא מכשיר פיננסי שכיח בארץ ובעולם. חברה שרוצה לגייס כסף מהציבור מציעה אחוז מסוים מהבעלות עלייה למשקיעים בבורסה בדרך של הנפקת מניות. באופן זה הבורסה משרתת את כולם - הציבור יכול להיות שותף בחברות הנסחרות, והחברות עצמן מגייסות בו כסף לפעילותן העסקית. כסף זה יכול לשמש אותן לפיתוח החברה. השקעה במניות אינה השקעה סולידית והיא טומנת בחובה גם סיכונים. אולם, אם החברה תצליח ותשגשג הרי שכל מי שמחזיק מניה שלה ייהנה מההצלחה ומהרווחים של התאגיד.

למעשה, מי שבוחר להחזיק מניה של חברה גדולה כמו מיקרוסופט, בפועל מחזיק אחוז מסוים מהחברה, גם אם בשיעורים נמוכים, ולהשקעה פוטנציאל ליהנות מרווחים עתידיים של החברה. אולם כמו כל שותף מלא, מי שמשקיע במניה של החברה עלול לספוג הפסדים בתקופות פחות טובות שלה.
מניה היא למעשה סוג של "שותפות" בחברה. ככל שיש למשקיע יותר מניות, יש לו יותר החזקות בחברה.

איגרות חוב
איגרת חוב דומה במאפייניה ללקיחת הלוואה מהבנק, רק שבמקרה הזה הבנק הוא אנחנו, הציבור. במילים אחרות איגרת חוב היא למעשה הלוואה שלוקחת החברה מהמשקיעים תוך הבטחה להחזיר אותה אחרי תקופה מסוימת (בדרך כלל מספר שנים) בתוספת ריבית.

מבחינת המשקיע זהו אפיק הדומה לתוכנית חיסכון. משקיע אשר רכש איגרת חוב מהחברה בסכום מסוים, יקבל את הסכום שהשקיע בתוספת הריבית המובטחת בסיום התקופה. חשוב לציין שלא רק חברות מנפיקות איגרות חוב, אלא גם ממשלות. לאיגרות חוב שמנפיקות חברות קוראים איגרות חוב קונצרניות, ואילו לאיגרות חוב שמנפיקות מדינות קוראים איגרות חוב ממשלתיות.
חשוב להבין שכמו שהבנק לוקח סיכון כשהוא נותן הלוואה, כשאנו רוכשים איגרת חוב, אנו משמשים כ"בנק", כלומר, נותנים את ההלוואה לחברה, ולוקחים את הסיכון שבמידה ועסקי החברה יכשלו, לא נקבל את מלוא סכום ההלוואה חזרה. לכן, בדרך כלל, יעדיפו משקיעים לרכוש איגרות חוב של חברות מבוססות ואיתנות או איגרות חוב ממשלתיות, כדי להקטין את הסיכון מפני הפסדים שיגרמו כתוצאה מאי החזר החוב.רוצה להשקיע בשוק ההון ולא יודע איך מתחילים? עכשיו באקדמיה הפיננסית הדיגיטלית, כל המושגים שאתה חייב להכיר

להתאים את ההשקעה
חשוב לציין כי יש להתאים כל השקעה לצרכים של המשקיע ולאופיו, וכן לבחון את מצבן העסקי והפיננסי של החברות בהן משקיעים. משקיעים שאין להם את הידע, היכולת והזמן לכך, יכולים להיעזר במנהל תיק השקעות, או לחילופין, לרכוש קרן נאמנות או תעודת סל, שמאפשרות ליהנות מהאפשרות לרווחים בשוק ההון מבלי להזדקק לידע פיננסי נרחב.
בכל מקרה, כפי שציינו בפתיחה, הרי שהחיסכון הפנסיוני מושקע בבורסה, ומשכך, בחירת בית ההשקעות או חברת הביטוח שינהלו את קרן הפנסיה, קופת הגמל, ביטוח המנהלים או קרן ההשתלמות, משמעותה בחירת מנהל השקעות שיהיה אחראי על ניהול ההשקעות של כספי הפנסיה החשובים כל כך לעתידו של כל חוסך.
 


אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים  על ידה.

 
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.