באנר עליון של מדריך לדעת לנהל את הכסף שלי

עצמאים: כך תרוויחו מהחיסכון לפנסיה שלכם

בכל הקשור לעולם הפנסיוני הרי שעבור עצמאים הנושא מורכב יותר, ובמובנים רבים, גם מאתגר יותר משכירים. מדוע חשוב שעצמאים יפקידו לפנסיה? כיצד זה שומר עליהם? ואילו הטבות מס הם מקבלים עבור ההפקדות?

תמונה של המאמר: עצמאים: כך תרוויחו מהחיסכון לפנסיה שלכם


בכל הקשור לעולם הפנסיוני הרי שעבור עצמאים הנושא מורכב יותר, ובמובנים רבים, גם מאתגר יותר משכירים. בניגוד לשכירים שעל פי חוק המעסיק מחויב להפריש עבורם לפנסיה, אין חוק שמחייב את העצמאים להפריש לטובת החיסכון הפנסיוני שלהם. למעשה, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פחות מ-60% מהעצמאים מפרישים כסף לחיסכון פנסיוני, ומדובר במספרים נמוכים ביותר שעלולים להוות עבור ה- 40% הנותרים בעיה אמיתית בתקופת הגיל השלישי.
 
למה זה משתלם לי?
 
עצמאי שמפקיד לחיסכון פנסיוני או לקרן השתלמות, עושה זאת מההכנסה ברוטו שלו ונהנה מהטבת מס פעמיים - פעם אחת בעת ההפקדה ופעם אחת במשיכה. ההפקדה עצמה נחשבת להוצאה מוכרת ועליה מקבלים זיכוי במס. במשיכת הכסף עצמו, בגיל פרישה או לאחר שש שנים מפתיחת קרן השתלמות, במקום לשלם מס רווח הון שהיה מוטל על חיסכון בבנק או בהשקעה בבורסה, מקבל העצמאי פטור מתשלום מס על הכספים הללו.
נציין כי סכומי התקרה לקבלת הפטור משתנים מידיי שנה, ויש לשאול את רואה החשבון, החברה המנהלת או הגורם המטפל בחיסכון כמה יש להפקיד על מנת לקבל את ההטבה במלואה.
 
כך יוצא שעל מנת לעודד עצמאים להפקיד לפנסיה, המדינה מעניקה להם הטבות שמביאות לכך שהם נהנים פעמיים מהחיסכון לפנסיה - פעם בעת ההפקדה ופעם שנייה בעת המשיכה. חשוב לזכור שהטבת המס מתווספת ליתרונות הגלומים בחיסכון הפנסיוני, בראשם, הבטחת העתיד הפנסיוני והכיסויים הביטוחיים הנוספים שמקנים שקט נפשי והגנה למשפחה  במקרה של מחלה או מוות .
 
להתחיל בגיל צעיר
 
נקודה חשובה נוספת שמסייעת להגיע לגיל הפרישה עם פנסיה מכובדת היא תחילת הפקדות לחיסכון פנסיוני כבר בגיל צעיר. הבעיה היא שבגלל שלעצמאים, בניגוד לשכירים, אין "בעל בית" שחייב להפריש עבורם לחיסכון פנסיוני, רבים מהם מתחילים לחסוך בגיל מאוחר מדי. חלקם פשוט רואים בזה משהו מיותר, ומניחים שהם כבר יסתדרו בפנסיה. בפועל, כמובן שלא כך הדבר. בנוסף, במקרים רבים, כאמור, מעניק החיסכון הפנסיוני גם ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות שחשובים בכל גיל, בעיקר לעצמאים, אשר לא זכאים, למשל, לחופשת מחלה שמקבלים שכירים.
 
להחליט מתי להפקיד
 
לעצמאים, בניגוד לעובדים שכירים, יש את הפריבילגיה להחליט האם הם מעוניינים להפקיד לפנסיה מדי חודש, או, למשל, אחת לרבעון. כך שבמקרה של חודשים עם בעיות תזרים, אפשר להחליט שההפקדה תתבצע בהמשך. ניתן גם לקבוע מראש כי ההפקדות יבוצעו, למשל, אחת לרבעון.
 
בכל מקרה, חשוב לזכור שהמטרה היא לקבל פנסיה שתאפשר פרישה בכבוד, כמו גם את שאר הכיסויים הנדרשים החשובים כל כך. רצף ביטוחי וסוגיית הריבית דריבית (כלומר, הכסף צובר ריבית על כל סכום החיסכון) שמקבלים בפנסיה חשובים מאוד ואסור לזלזל או לשכוח זאת. לעיתים אף כדאי לשקול לקיחת הלוואה לצורך הפקדה לפנסיה, על פני אי הפקדה בכלל.
 


אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.

 
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.