רוצה לשמוע עוד על תעודות הסל של פסגות? השאר את פרטיך כאן
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת יותר על הבורסה

תעודות סל- מושגים חשובים

עולם תעודות הסל כולל לא מעט מושגים שחשוב להכיר. מה זה מדד? מה זה נכס בסיס? ומה זה שווי הוגן?

תמונה של המאמר: תעודות סל- מושגים חשובים


מדד
איחוד של מספר ניירות ערך לסל אחד משולב. לדוגמא, מדד ת”א 25 שמאגד את 25 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בישראל.

מדד השקעה (Total return index)
מדד המתואם בעקבות חלוקת דיבידנד (במדדי מניות) או תשלומי ריבית (במדדי סחורות ואיגרות חוב) בחברות הכלולות בו, כלומר, הוא משקף תשלומי דיבידנדים או ריבית כאמור, המושקעים בחזרה במדד. בהתאם, תשואתו של מדד השקעה מגלמת את התשואה שהייתה נצברת למשקיע אשר היה מחזיק בנכסי הבסיס המרכיבים את המדד, לפי משקלם במדד. המדדים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב הם מדדים מסוג זה.

מדדי מחיר (Price return index)
מדד שאינו מתואם בעקבות חלוקת דיבידנד (במדדי מניות) או תשלומי ריבית (במדדי סחורות ואיגרות חוב) בחברות הכלולות בו, כלומר, הוא אינו משקף תשלומי דיבידנדים או ריבית כאמור, שאינם מושקעים בחזרה במדד. בהתאם, בעת תשלום דיבידנד או ריבית, עשוי המדד לרדת בגובה התשלום, וזאת בשונה מהחזקה בנכסי הבסיס המרכיבים את המדד, בהתאם למשקלם במדד, אשר מעניקה למשקיע הן את תשואת המדד והן את תשואת התשלומים כאמור. מדד S&P500 הינו מדד מחיר.

נכס בסיס
הנכס או הנכסים המרכיבים את המדד אחריהם עוקבת התעודה. נכס בסיס יכול להיות מניות, שערי ריבית, איגרות חוב, מק”מ, סחורות, סחורה בודדת וסוגי מט”ח למיניהם.

שווי הוגן
מחיר התעודה המייצג את המדד האחרון ומשקלל בכל רגע נתון את מחיר המדד ודמי הניהול שהתעודה גובה בתוספת דיבידנד או ריבית צבורים (בתעודות על מדדי חו”ל, כאשר התעודה אינה מנוטרלת מטבע, מתחשבים גם בשערי מט”ח).

תעודת סל מורכבת

תעודת סל המאגדת מספר מדדים שונים. המשקל של כל מדד נקבע מראש בתשקיף ההנפקה ולא ניתן לסטות או לשנות את הרכב המשקלות שנקבעו.

מקדם דמי ניהול
מקדם דמי הניהול מגלם את דמי הניהול הצבורים בתעודה ביחס ליום הנפקתה. בעת הנפקת התעודה מקדם דמי הניהול הינו 1, כאשר בכל יום שיעבור מיום ההנפקה המקדם ילך ויקטן. מקדם דמי הניהול משמש לחישוב שווי הוגן של התעודה ומשקף למעשה את מחיר תעודת הסל בניכוי דמי הניהול שגובה מנהל התעודה. לדוגמא: מחיר תעודת סל הגובה דמי ניהול של 0.3% לשנה, יופחת מידי יום ב- 365/0.3% דמי הניהול היחסיים. המשמעות היא שבחלוף שנה, השווי ההוגן של תעודת הסל יהיה נמוך ב- 0.3% מערך המדד.

עמלת המרה
כל
תעודת סל ניתנת להמרה למניות הכלולות במדד, לאיגרות חוב הכלולות במדד, למלווים קצרי המועד הכלולים במדד, לשווי הכספי של המדד, או לשווי הכספי של הסחורה או למטבע, בהתאם לסוג התעודה. פעולת ההמרה מתבצעת באופן שונה בכל תעודת סל בהתאם למנגנון ההמרה הייחודי לה, ובהתאם לעמלה שגובה מנהל התעודה על פעולה זו.

דיבידנד צבור
סכום הדיבידנד שנצבר ביחידות מדד או בשקלים מיום ההנפקה או מיום ההכרזה על חלוקת דיבידנד או מיום החלוקה האחרון.

דיבידנד
תשלום לבעלי המניות מתוך רווחי החברה. החלוקה מתבצעת מהרווח עליו הכריזה החברה כראוי לחלוקה. חלוקת הדיבידנד מתבצעת בהתאם לשיעור ההחזקה של בעלי המניות בחברה.

הפסקת מסחר קצובה
כאשר מתפרסם מידע מהותי בנוגע לחברה או לנייר ערך, הנהלת הבורסה יכולה להחליט על הפסקת מסחר קצובה של 45 דקות בנייר הערך, זאת, על מנת לאפשר למשקיעים שהות להעברת פקודותיהם לאור המידע החדש שפורסם. הבורסה יכולה להחליט להאריך את הפסקת המסחר לפרק זמן נוסף, בהתאם לצורך.

הפסקת מסחר ללא הגבלת זמן
מצב בו המסחר במניות חברה כלשהי מופסק לפרק זמן לא מוגדר מראש ובהתאם להודעת הבורסה.

מנתקי זרם
בעת תנודה חדה במדד ת”א 25 מופעלים בבורסה לניירות ערך בת”א מנתקי זרם אשר מפסיקים את המסחר לפרק זמן אשר קבוע בתקנות הבורסה ו/או בהתאם לשיקול דעתם של יו”ר ומנכ”ל הבורסה.

שער פתיחה
שער הנקבע ממפגש מחירים בין ביקוש להיצע בשלב הטרום פתיחה. ממוצע השערים עם המחזור הגדול ביותר יקבע את השער בו יפתח המדד.

שער נעילה
שער הנקבע ממפגש מחירים בין ביקוש להיצע בשלב הטרום נעילה. ממוצע השערים עם המחזור הגדול ביותר יקבע את השער שבו ינעל המדד ויהווה את שער הבסיס ליום המחרת. במידה והמחזור הגדול ביותר הושג במספר שערים, נקבע שער הנעילה כשער הקרוב ביותר לשער הבסיס למסחר הנעילה.

שלב המסחר הרציף
בשלב זה מתקיים מסחר דו-צדדי, רציף וסימולטני וכל עסקה מתבצעת בשער שנקבע מהמפגש בין פקודת קנייה ופקודת מכירה.

ארביטרז’
יצירת רווח כתוצאה מניצול הפרשי שער זמניים בנייר ערך בודד בין שווקים שונים.

עושי שוק
עושי שוק פועלים ליצירת נזילות לניירות ערך במסחר, וזאת על מנת להקל על המשקיעים לקנות או למכור אותם.

מחיר התכסות
המחיר בו יכול עושה השוק לקנות או למכור את נכס הבסיס בשוק. קיים פער בין מחיר ההתכסות למדד, אשר נובע מההבדל בין המחיר האחרון של ניירות ערך המרכיבים את המדד, לבין מחירי ההיצע והביקוש שלהם בכל רגע נתון.

מדד גלום
המדד אותו מייצג מחיר התעודה בכל רגע נתון.


 
האמור לעיל אינו מהווה הצעה/הזמנה לרכישת התעודות והמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת התעודות תבוצע על בסיס תשקיף/דו”ח הצעת מדף בתוקף בלבד. החברה רשאית לשנות את תנאי ומדיניות התעודות בהתאם ובכפוף למפורט בתשקיף/דו”ח הצעת המדף ובהודעות החברה. התעודות הינן עפ”י רישיון מעורכי המדדים, אשר אינם אחראים לתעודות, לביצועיהן או לכדאיות ההשקעה בהן, והתעודות אינן ממומנות, מקודמות או מופצות בכל דרך שהיא ע”י עורכי המדדים. חברות פסגות סל, מנפיקות התעודות, נמנות על קבוצת פסגות בית השקעות בע”מ, אשר לה חברות קשורות העשויות להחזיק באופן ישיר ו/או באמצעות חברות בנות בתעודות וכן להמשיך ולפעול בתעודות בקניות ו/או במכירות בכל עת.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.